LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH
Tuần thứ 50 năm 2018
Từ ngày: 10/12/2018 Đến ngày: 16/12/2018

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 0273 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by