LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH
Tuần thứ 33 năm 2019
Từ ngày: 12/08/2019 Đến ngày: 18/08/2019

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 0273 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by