Hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, 30/12/2020 - 23:45 Đã xem: 591

Ngày 30/12/2020, Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang. Ngày 30/12/2020, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính.

Sở Tài chính Tuyên Quang đã thực hiện hợp nhất Phòng Tài chính Doanh nghiệp và Phòng Quản lý Giá và Công sản thành “Phòng Quản lý Giá, Công sản và Tài chính Doanh nghiệp”; giải thể Phòng Tin học và Thống kê, chuyển nhiệm vụ lập báo cáo thống kê tài chính, cấp mã số sử dụng ngân sách, mã số đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh về Phòng Quản lý Ngân sách từ ngày 01/01/2021 (giảm từ 08 phòng xuống còn 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở).

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, cụ thể: 04 Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; 02 Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và 07 Quyết định điều động công chức.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức

Đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Hội nghị

Việc điều động, bổ nhiệm công chức được thực hiện theo quy trình, đảm bảo đúng quy định. Thông qua việc điều động, bổ nhiệm công chức để bố trí hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ về tài chính ngân sách của Sở Tài chính trong thời gian tới./.

 

Bùi Hoàng Anh

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /