Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021

Thứ Sáu, 8/1/2021 - 16:35 Đã xem: 1191

Sáng ngày 08/01/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, Chi cục Hải quan Tuyên Quang.

Năm 2020 toàn ngành Tài chính bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp tài chính – NSNN. Kết quả tính đến hết ngày 31/12/2020 thu NSNN cũng đạt cao hơn so với đánh giá báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10,11/2020), với tổng thu cân đối NSNN ước đạt 1.507,1 nghìn tỷ đồng, bằng 98% dự toán (giảm 31,9 nghìn tỷ đồng), tăng gần 184 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt khoảng 23,9% GDP, huy động từ thuế và phí đạt khoảng 19,1% GDP. Ước tính đến ngày 31/12/2020 chi đầu tư phát triển đạt 82,8% dự toán (cùng kỳ đạt 62,9% kế hoạch); phấn đấu đến hết thời điểm khóa sổ kế toán năm 2020 (ngày 31/01/2021) đạt 92-93% dự toán. Bên cạnh đó, đã thực hiện giải ngân vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 đạt khoảng 75% kế hoạch.

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính đã đề ra 7 nhóm giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021.  

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

Bùi Hoàng Anh

Xem tin theo ngày:   / /