Đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2025

Thứ Tư, 9/6/2021 - 15:30 Đã xem: 943

Xin ý kiến các cơ quan, ban, ngành vào dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2025

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /