Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Chấn chỉnh công tác báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Thứ 4, ngày 1 tháng 8 năm 2018 - 7:58
Báo cáo chưa đầy đủ, liên tục, thường xuyên muộn hơn so với quy định

 

Hiện nay, căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018, đồng thời Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/7/2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công, theo đó định kỳ hằng tháng, quý và cả năm các Bộ, ngành trung ương và địa phương tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nắm tình hình và có chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Tuy nhiên, đối với báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng Bộ Tài chính nhận được của một số Bộ, ngành và địa phương còn chưa đầy đủ, liên tục, thường xuyên muộn hơn so với quy định, có những báo cáo Bộ Tài chính nhận được sau thời điểm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ngoài ra, còn xuất hiện sự thiếu đồng nhất giữa mẫu biểu và nội dung tiêu chí báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương. Theo đó, kể từ đầu năm 2018 đến nay, hằng tháng Bộ Tài chính chỉ căn cứ vào số liệu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, do vậy công tác tổng hợp báo cáo còn thiếu thông tin, thiếu dữ liệu để đối chiếu số liệu giữa báo cáo của đơn vị và của Kho bạc nhà nước. Qua đó, công tác tổng hợp, so sánh các chỉ tiêu kinh tế gặp nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ và chính xác, đặc biệt là việc phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ.

 

Chấn chỉnh công tác báo cáo, thống nhất mẫu biểu

 

Từ tình hình trên, nhằm đảm bảo thời gian và nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng năm 2018 theo quy định, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 6682/BTC-ĐT ngày 07/6/2018 đề nghị các Bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác báo cáo, thống nhất mẫu biểu và nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng năm 2018 theo quy định của Bộ Tài chính.

 

Cụ thể, theo quy định tại văn bản số 6682/BTC-ĐT ngày 07/6/2018, nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng năm 2018 của các Bộ, ngành và địa phương phải có nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong tháng so với kế hoạch được giao, nêu rõ nguyên nhân giải ngân chậm (nếu có) và các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Đồng thời, các Bộ, ngành và địa phương phải tổng hợp, báo cáo theo mẫu biểu kèm theo văn bản này và gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 hằng tháng để Bộ Tài chính tổng hợp, đối chiếu, so sánh và thực hiện công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của các Bộ, ngành và địa phương trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

 

Hiện nay, theo tinh thần của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nhằm đẩy mạnh tình hình thực hiện và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 góp phần đạt tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt 6,7%, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện các công việc quan trọng trong điều hành, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trong năm 2018 tại văn bản số 6609/VPCP-KTTH ngày 13/7/2018, trong đó có nội dung chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 6682/BTC-ĐT ngày 07/6/2018. Theo đó, từ tháng 7 năm 2018, công tác báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng của các Bộ, ngành và địa phương đã được cải thiện đáng kể, Bộ Tài chính đã nhận được tương đối đầy đủ các báo cáo với các nội dung, tiêu chí như hướng dẫn tại văn bản số 6682/BTC-ĐT ngày 07/6/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 và Phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng.

 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

 

 


Lượt xem: 386 views  
 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
35
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by