Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Bộ Tài chính đề nghị xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ 6, ngày 3 tháng 8 năm 2018 - 8:12
Ngày 28/3, Bộ Tài chính có công văn 3515/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Công văn nêu rõ: Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong thời gian một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chuẩn bị được ký ban hành, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

 

2..jpg

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

 

1. Tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án (trừ xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài) cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015; Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008; Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014, Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2006).

 

Việc quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng tài sản công tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Việc thu hồi xe ô tô, xử lý xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và thanh lý xe ô tô thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

 

Việc mua sắm xe ô tô thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

 

2. Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành.

 

3.Tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành.

 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính 


Lượt xem: 351 views  
 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
76
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by