Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Hội nghị Giao ban công tác tài chính quý IV/2018
Thứ 6, ngày 19 tháng 10 năm 2018 - 8:42
Ngày 05/10/2018, tại Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tài chính quý IV/2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính (chủ trì cuộc họp), đồng chí Phó Giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.

 

Hội nghị đã nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách quý III/2018, 9 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý IV/2018. Từ các báo cáo của các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở, các Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018 cho thấy công tác tài chính - ngân sách đã có nhiều cố gắng, cơ quan tài chính đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc điều hành ngân sách theo dự toán được duyệt. Tuy nhiên thu ngân sách địa phương chưa đảm bảo tiến độ, nhất là khoản thu từ kinh tế ngoài quốc doanh (có tỷ trọng lớn trong thu cân đối ngân sách), thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền thuê đất. Qua ý kiến thảo luận và thống nhất tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính kết luận:

1. Đối với các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố:

Dự báo tình hình thu cân đối ngân sách năm 2018 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ thực hiện, từ đó đã ảnh hưởng không ít đến việc điều hành chi ngân sách và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Trong Quý IV/2018 cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách năm 2018; thực hiện Văn bản số 9737/BTC-NSNN ngày 14/8/2018 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2018 và Văn bản số 2518/UBND-TC ngày 18/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 9737/BTC-NSNN của Bộ Tài chính.

Chủ động rà soát thu cân đối ngân sách, nắm chắc tiến độ thu ngân sách, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về các giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu thu cân đối ngân sách đạt và vượt dự toán và hoàn thành các nhiệm vụ chi ngân sách đã giao. Trường hợp giảm thu cân đối ngân sách các huyện, thành phố chủ động khai thác nguồn thu để bù đắp các khoản thu thiếu hụt, tích cực thu nợ các khoản thu, tiết kiệm chi, giảm chi ngân sách để cân đối chi ngân sách trong phạm vi nguồn lực hiện có, đảm bảo điều hành theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; thực hiện tạm giữ lại 50% dự toán dự phòng ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Sở Tài chính không đề xuất bổ sung ngân sách cho những địa phương giảm thu cân đối ngân sách (do không có nguồn đảm bảo). Tham mưu điều hành tổ chức chi ngân sách năm 2018 theo dự toán đã được giao, gắn kết quả thu ngân sách với việc điều hành chi ngân sách; rà soát cắt giảm những nội dung chi không cần thiết và cấp bách, đảm bảo đủ nguồn kinh phí để ưu tiên thực hiện chính sách an sinh xã hội, trước hết là chính sách an sinh liên quan trực tiếp đến con người (lương, phụ cấp, trợ cấp, chính sách dân tộc, miền núi và chế độ chính sách khác liên quan...) đảm bảo đúng đối tượng, mức chi và thời gian quy định. Rà soát các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương phải đảm bảo cho các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2018 (số kinh phí phải chi trả, đã chi trả, chưa chi trả do thiếu nguồn kinh phí hoặc do nguyên nhân khác), tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài chính (phòng Quản lý ngân sách) trước ngày 30/10/2018. Chủ động xây dựng phương án cân đối ngân sách được giao để thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý lập phương án tự chủ, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó cần rà soát chặt chẽ đảm bảo thực tế tự chủ của các bệnh viện phù hợp với khă năng của ngân sách địa phương, việc thẩm định và phê duyệt phương án tự chủ các cơ sở khám chữa bệnh theo đúng quy định của phân cấp hiện hành.

Xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019-2021 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Tiếp tục rà soát quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, thực hiện đầy đủ nội dung, biểu mẫu báo cáo quyết toán, thuyết minh quyết toán để trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định.

Phối hợp với phòng Quản lý Giá và Công sản Sở Tài chính triển khai tấp huấn công tác quản lý, sử dụng tài sản công cho các chủ tài khoản, kế toán các đơn vị dự toán trên địa bàn toàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2934/UBND-TC ngày 26/9/2018

2. Đối với một số lĩnh vực công tác thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở:

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, Thanh tra, Văn phòng thực hiện tốt các nội dung công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc giải quyết, xử lý công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thời gian; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải chủ động đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Sở về giải pháp xử lý; rà soát lại toàn bộ các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao hiện còn tồn đến ngày 30/9/2018 chưa thực hiện, có kế hoạch giải quyết dứt điểm các công việc trong tháng Quý IV/2018. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên được giao, ngoài ra trong quý IV/2018 cần tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực công tác chủ yếu về lĩnh vực Quản lý ngân sách, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính Đầu tư, Quản lý Giá và Công sản, Thanh tra, Tin học và Thống kê, Văn phòng theo các nội dung tại Thông báo số 1303/STC-TB ngày 16/10/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về Kết luận Hội nghị giao ban công tác tài chính quý IV/2018./.

Văn phòng Sở Tài chính.


Lượt xem: 178 views  
 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
51
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by