STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1796/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị báo cáo việc rà soát, soát sắp xếp lại số xe ô tô hiện có và đề xuất phương án xử lý số xe ô tô thuộc phạm vi quản lý đơn vị 28/11/2019
2 77/2019/TT-BTC Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 11/11/2019
3 76/2019/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 05/11/2019
4 32/2019/QĐ-TTg Quyết định Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam 29/10/2019
5 79/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/10/2019
6 78/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường 14/10/2019
7 77/2019/NĐ-CP Nghị định Về tổ hợp tác 10/10/2019
8 31/2019/QĐ-TTg Quyết định Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài 09/10/2019
9 76/2019/NĐ-CP Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 08/10/2019
10 30/2019/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 08/10/2019
11 70/2019/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã 03/10/2019