Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
CHUYÊN MỤC Tin Tài chính - Ngân sách

Về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Mục lục NSNN
Đăng ngày: 02/02/2018
Về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Mục lục NSNN
Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước.
Đăng ngày: 26/05/2017
Trong 03 ngày 22-24/5/2017, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học v..
Về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015
Đăng ngày: 22/01/2017
Về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015
Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020
Đăng ngày: 18/01/2017
Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020
Về việc hạch toán các khoản thu trên địa bàn năm 2017
Đăng ngày: 18/01/2017
Về việc hạch toán các khoản thu trên địa bàn năm 2017
V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2017
Đăng ngày: 11/07/2016
V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2017
Hướng dẫn liên ngành
Đăng ngày: 11/07/2016
Hướng dẫn thực hiện dự án cánh đồng lớn theo quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/6/2016 của Uỷ ban nhan dân..
Hướng dẫn liên ngành
Đăng ngày: 05/05/2016
Hướng dẫn trình tự, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai ..
Thu chi NSNN 8 tháng đầu năm 2015
Đăng ngày: 10/09/2015
8 tháng: Thu NSNN đạt 67,8% dự toán.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Đăng ngày: 14/07/2015
Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
48
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by