Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
CHUYÊN MỤC Thông báo

Về việc đề gửi báo cáo công khai tài sản; báo cáo sử dụng tài sản công và báo cáo tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân năm 2018
Đăng ngày: 10/12/2018
Về việc đề gửi báo cáo công khai tài sản; báo cáo sử dụng tài sản công và báo cáo tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân năm 2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/11/2018
Đăng ngày: 28/11/2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/11/2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/9/2018 đến ngày 15/10/2018
Đăng ngày: 28/11/2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/9/2018 đến ngày 15/10/2018
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài chính Tuyên Quang.
Đăng ngày: 26/11/2018
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài chính Tuyên Quang.
Về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định hế số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Đăng ngày: 23/11/2018
Về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định hế số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện kế hoạch số 73/KH-UBND tỉnh ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh
Đăng ngày: 05/11/2018
Về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện kế hoạch số 73/KH-UBND tỉnh ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh
V/v đề nghị báo cáo số lượng máy móc, thiết bị; diện tích hiện có và xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị; diện tích chuyên dùng tối đa và tham gia ý kiến vào 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Đăng ngày: 23/10/2018
V/v đề nghị báo cáo số lượng máy móc, thiết bị; diện tích hiện có và xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị; diện tích chuyên dùng tối..
Tham gia ý kiến vào Dự thảo xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh.
Đăng ngày: 16/10/2018
Tham gia ý kiến vào Dự thảo xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh.
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/9/2018
Đăng ngày: 26/09/2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/9/2018
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Đăng ngày: 20/09/2018
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tổng số: 54 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
20
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by