Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tổng hợp
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư do ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương  (16/04/2019 )
Theo báo cáo của KBNN, tỷ lệ giải ngân 13 tháng năm 2018 vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương đạt tỷ lệ 83%. Nguồn vốn còn lại được kỳ vọng là sẽ giải ngân 100% kế hoạch nếu có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND các tỉnh, thành phố.
Sở Tài chính Tuyên Quang dâng hương, tưởng niệm liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019  (03/02/2019 )
Sở Tài chính nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính  (22/01/2019 )
Về giao quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh quản lý  (11/01/2019 )
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Nghị định số: 52/2019/NĐ-CP
Ngày 14/06/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá
Nghị định số: 51/2019/NĐ-CP
Ngày 13/06/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Quyết định số: 20/2019/QĐ-TTg
Ngày 12/06/2019
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nghị định số: 50/2019/NĐ-CP
Ngày 07/06/2019
Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
Nghị định số: 49/2019/NĐ-CP
Ngày 06/06/2019
Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
Nghị định số: 48/2019/NĐ-CP
Ngày 05/06/2019
Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Nghị định số: 47/2019/NĐ-CP
Ngày 05/06/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Thông tư số: 30/2019/TT-BTC
Ngày 28/05/2019
Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
Thông tư số: 28/2019/TT-BTC
Ngày 21/06/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Nghị định số: 46/2019/NĐ-CP
Ngày 27/05/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
Nghị định số: 45/2019/NĐ-CP
Ngày 21/05/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Nghị định số: 44/2019/NĐ-CP
Ngày 20/05/2019
Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Nghị định số: 43/2019/NĐ-CP
Ngày 17/05/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
Nghị định số: 42/2019/NĐ-CP
Ngày 16/05/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Nghị định số: 41/2019/NĐ-CP
Ngày 15/05/2019
Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Nghị định số: 40/2019/NĐ-CP
Ngày 13/05/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Nghị định số: 39/2019/NĐ-CP
Ngày 10/05/2019
Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết định số: 19/2019/QĐ-TTg
Ngày 10/05/2019
Chính phủ Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
Nghị định số: 38/2019/NĐ-CP
Ngày 09/05/2019
Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số: 37/2019/NĐ-CP
Ngày 07/05/2019
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Nghị định số: 36/2019/NĐ-CP
Ngày 29/04/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Nghị định số: 35/2019/NĐ-CP
Ngày 25/04/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp
Nghị định số: 34/2019/NĐ-CP
Ngày 24/04/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Nghị định số: 33/2019/NĐ-CP
Ngày 23/04/2019
Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Nghị quyết số: 684/2019/UBTVQH14
Ngày 19/04/2019
Chính phủ Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
Quyết định số: 18/2019/QĐ-TTg
Ngày 19/04/2019
Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Thông tư số: 22/2019/TT-BTC
Ngày 16/04/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Thông tư số: 21/2019/TT-BTC
Ngày 11/04/2019
Bộ Tài chính Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
Thông tư số: 24/2019/TT-BTC
Ngày 22/04/2019
Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Nghị định số: 32/2019/NĐ-CP
Ngày 10/04/2019
Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Nghị định số: 31/2019/NĐ-CP
Ngày 10/04/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Thông tư số: 01/2019/TT-VPCP
Ngày 09/04/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số: 17/2019TT-BTC
Ngày 23/03/2019
Bộ Tài chính Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
Thông tư số: 12/2019/TT-BTC
Ngày 13/03/2019
Bộ Tài chính Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Thông tư số: 11/2019/TT-BTC
Ngày 20/02/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bôi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
Nghị định số: 30/2019/NĐ-CP
Ngày 28/03/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Quyết định số: 16/2019/QĐ-TTg
Ngày 28/03/2019
Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Quyết định số: 15/2019/QĐ-TTg
Ngày 28/03/2019
Chính phủ Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
Thông tư số: 343/2016/TT-BTC
Ngày 30/12/2016
Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách
Nghị định số: 29/2019/NĐ-CP
Ngày 20/03/2019
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Nghị định số: 28/2019/NĐ-CP
Ngày 20/03/2019
Chính phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Quyết định số: 14/2019/QĐ-TTg
Ngày 13/03/2019
Chính phủ Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP
Ngày 13/03/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP
Ngày 08/03/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Thông tư số: 10/2019/TT-BTC
Ngày 20/02/2019
Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Thông tư số: 06/2019/TT-BTC
Ngày 28/01/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngần sách nhà nước
Quyết định số: 13/2019/QĐ-TTg
Ngày 27/02/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
Nghị định số: 25/2019/NĐ-CP
Ngày 07/03/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Nghị định số: 24/2019/NĐ-CP
Ngày 05/03/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Nghị định số: 23/2019/NĐ-CP
Ngày 26/02/2019
Chính phủ Về hoạt động triển lãm
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
24
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by