Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Thông tư số: 44/2019/TT-BTC
Ngày 19/07/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kể toán
Thông tư số: 35/2019/TT-BTC
Ngày 12/06/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Nghị định số: 67/2019/NĐ-CP
Ngày 31/08/2019
Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Thông tư số: 46/2019/TT-BTC
Ngày 23/07/2019
Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
Thông tư số: 45/2019/TT-BTC
Ngày 19/07/2019
Bộ Tài chính Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
Nghị định số: 66/2019/NĐ-CP
Ngày 29/07/2019
Chính phủ Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Nghị định số: 65/2019/NĐ-CP
Ngày 18/07/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Nghị định số: 64/2019/NĐ-CP
Ngày 16/07/2019
Chính phủ Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Nghị định số: 63/2019/NĐ-CP
Ngày 11/07/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Nghị định số: 62/2019/NĐ-CP
Ngày 11/07/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Quyết định số: 24/2019/QĐ-TTg
Ngày 11/07/2019
Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nghị định số: 61/2019/NĐ-CP
Ngày 10/07/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Nghị định số: 60/2019/NĐ-CP
Ngày 05/07/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Nghị định số: 59/2019/NĐ-CP
Ngày 01/07/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Nghị định số: 58/2019/NĐ-CP
Ngày 01/07/2019
Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Thông tư số: 34/2019/TT-BTC
Ngày 11/06/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hưóng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Thông tư số: 33/2019/TT-BTC
Ngày 10/06/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.
Quyết định số: 23/2019/QĐ-TTg
Ngày 27/06/2019
Chính phủ Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Quyết định số: 22/2019/QĐ-TTg
Ngày 26/06/2019
Chính phủ Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Nghị định số: 57/2019/NĐ-CP
Ngày 26/06/2019
Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022
Nghị định số: 56/2019/NĐ-CP
Ngày 24/06/2019
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Nghị định số: 55/2019/NĐ-CP
Ngày 24/06/2019
Chính phủ Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định số: 54/2019/NĐ-CP
Ngày 19/06/2019
Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
Quyết định số: 21/2019/QĐ-TTg
Ngày 19/06/2019
Chính phủ Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
Nghị định số: 53/2019/NĐ-CP
Ngày 17/06/2019
Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
Nghị định số: 52/2019/NĐ-CP
Ngày 14/06/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá
Nghị định số: 51/2019/NĐ-CP
Ngày 13/06/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Quyết định số: 20/2019/QĐ-TTg
Ngày 12/06/2019
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nghị định số: 50/2019/NĐ-CP
Ngày 07/06/2019
Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
Nghị định số: 49/2019/NĐ-CP
Ngày 06/06/2019
Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
Nghị định số: 48/2019/NĐ-CP
Ngày 05/06/2019
Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Nghị định số: 47/2019/NĐ-CP
Ngày 05/06/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Thông tư số: 30/2019/TT-BTC
Ngày 28/05/2019
Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
Thông tư số: 28/2019/TT-BTC
Ngày 21/06/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Nghị định số: 46/2019/NĐ-CP
Ngày 27/05/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
Nghị định số: 45/2019/NĐ-CP
Ngày 21/05/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Nghị định số: 44/2019/NĐ-CP
Ngày 20/05/2019
Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Nghị định số: 43/2019/NĐ-CP
Ngày 17/05/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
Nghị định số: 42/2019/NĐ-CP
Ngày 16/05/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Nghị định số: 41/2019/NĐ-CP
Ngày 15/05/2019
Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Nghị định số: 40/2019/NĐ-CP
Ngày 13/05/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Nghị định số: 39/2019/NĐ-CP
Ngày 10/05/2019
Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết định số: 19/2019/QĐ-TTg
Ngày 10/05/2019
Chính phủ Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
Nghị định số: 38/2019/NĐ-CP
Ngày 09/05/2019
Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số: 37/2019/NĐ-CP
Ngày 07/05/2019
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Nghị định số: 36/2019/NĐ-CP
Ngày 29/04/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Nghị định số: 35/2019/NĐ-CP
Ngày 25/04/2019
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp
Nghị định số: 34/2019/NĐ-CP
Ngày 24/04/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Nghị định số: 33/2019/NĐ-CP
Ngày 23/04/2019
Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Nghị quyết số: 684/2019/UBTVQH14
Ngày 19/04/2019
Chính phủ Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
32
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by