Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tổng hợp
Ngành Tài chính: Nỗ lực thực hiện các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế những tháng cuối năm 2018  (19/10/2018 )
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại 63 điểm cầu truyền hình nhằm đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.
Hội nghị Giao ban công tác tài chính quý IV/2018  (19/10/2018 )
Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ  (10/10/2018 )
Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khối Tài chính - Ngân hàng  (18/09/2018 )
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Nghị định số: 142/2018/NĐ-CP
Ngày 09/10/2018
Chính phủ Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP
Ngày 08/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị định số: 139/2018/NĐ-CP
Ngày 08/10/2018
Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Nghị định số: 138/2018/NĐ-CP
Ngày 08/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Nghị định số: 137/2018/NĐ-CP
Ngày 08/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
Nghị định số: 136/2018/NĐ-CP
Ngày 05/10/2018
Chính phủ Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP
Ngày 04/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định số: 133/2018/NĐ-CP
Ngày 01/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
Nghị định số: 132/2018/NĐ-CP
Ngày 01/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Nghị định số: 130/2018/NĐ-CP
Ngày 27/09/2018
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Nghị định số: 41/2018/QĐ-TTg
Ngày 25/09/2018
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính
Nghị định số: 129/2018/NĐ-CP
Ngày 24/09/2018
Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
Nghị định số: 128/2018/NĐ-CP
Ngày 24/09/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Nghị định số: 127/2018/NĐ-CP
Ngày 21/09/2018
Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Nghị định số: 126/2018/NĐ-CP
Ngày 20/09/2018
Chính phủ Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định số: 125/2018/NĐ-CP
Ngày 19/09/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Nghị định số: 124/2018/NĐ-CP
Ngày 19/09/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
Nghị định số: 123/2018/NĐ-CP
Ngày 17/09/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
Nghị định số: 122/2018/NĐ-CP
Ngày 17/09/2018
Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
Nghị định số: 121/2018/NĐ-CP
Ngày 13/09/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
Nghị định số: 120/2018/NĐ-CP
Ngày 13/09/2018
Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Nghị định số: 119/2018/NĐ-CP
Ngày 12/09/2018
Chính phủ Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Nghị định số: 117/2018/NĐ-CP
Ngày 11/09/2018
Chính phủ Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Quyết định số: 40/2018/QĐ-TTg
Ngày 10/09/2018
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số: 39/2018/QĐ-TTg
Ngày 10/09/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
Nghị định số: 116/2018/NĐ-CP
Ngày 07/09/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Quyết định số: 38/2018/QĐ-TTg
Ngày 05/09/2018
Chính phủ Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Nghị định số: 115/2018/NĐ-CP
Ngày 04/09/2018
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Thông tư số: 58/2018/TT-BTC
Ngày 10/07/2018
Bộ Tài chính Hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo có đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh
Thông tư số: 57/2018/TT-BTC
Ngày 05/07/2018
Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Thông tư số: 56/2018/TT-BTC
Ngày 25/06/2018
Bộ Tài chính Quy định mửc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
Thông tư số: 55/2018/TT-BTC
Ngày 25/06/2018
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐND
Ngày 04/07/2018
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐND
Ngày 03/07/2018
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nghị quyết số: 01/2018/NQ-HĐND
Ngày 03/07/2018
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018, của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số: 27/2017/QĐ-UBND
Ngày 20/12/2017
Chính phủ Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số: 05/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/04/2017
UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số: 15/2017/QĐ-UBND
Ngày 06/10/2017
UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND
Ngày 20/06/2017
UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Nghị quyết số: 19/2017/NQ-HĐND
Ngày 06/12/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nghị quyết số: 04/2017/NQ-HĐND
Ngày 25/07/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nghị quyết số: 05/2017/NQ-HĐND
Ngày 25/07/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nghị quyết số: 09/2017/NQ-HĐND
Ngày 26/07/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nghị quyết số: 23/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017, của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020
Nghị quyết số: 09/2017/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghi quyết số 09/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh,quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nghị quyết số: 10/2017/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Nghị quyết số: 07/2017/NQ-HĐND
Ngày 25/07/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm () phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020
Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP
Ngày 04/09/2018
Chính phủ Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Nghị định số: 113/2018/NĐ-CP
Ngày 31/08/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Nghị định số: 111/2018/NĐ-CP
Ngày 31/08/2018
Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
10
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by