Giới thiệu chung

Chủ nhật, 14/6/2015 - 09:35 Đã xem: 13751

Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

I. Đặc điểm, tình hình:

Sở Tài chính Tuyên Quang được tái lập từ ngày 01 tháng 10 năm 1991 sau khi chia tỉnh Hà Tuyên cũ thành hai tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Sở Tài chính Tuyên Quang đã có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ. Đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính gồm 8 phòng chức năng, nghiệp vụ.

II. Vị trí và chức năng:

Sở Tài chính Tuyên Quang là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Xem tin theo ngày:   / /