ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2020 - 17:07 (GMT+7)
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Trong 02 ngày 11 - 12/5/2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Sở Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Tuyên Quang lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại Đại hội, được diễn ra trong 02 ngày 11 - 12/5/2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Dự Đại hội còn có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Hồng Trang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đoàn giám sát thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của BTV Tỉnh ủy; Đến dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo các Ban đảng, Đoàn thanh niên, lãnh đạo Văn phòng của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khoá VI nhiệm kỳ 2020 - 2025;  Bầu Bí thư Đảng ủy tại Đại hội và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII. Đại hội thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Sở Tài chính khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị được Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội đã khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài chính giao; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng cấp trên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo và tính tiền phong gương mẫu của BCH Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế- xã hội và công tác tài chính ngân sách của tỉnh.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa V (2015-2020), nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong 5 năm đã đề xuất những giải pháp thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt trên 2.309 tỷ đồng; (tăng 875,75 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra), tốc độ tăng bằng 61,1% so với năm 2015; tỷ lệ tăng bình quân hằng năm đạt 10,7%, Tổng số thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 2.309 tỷ đồng vào năm 2020. Sở Tài chính đã tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước hàng năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Thực hiện rà soát, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng dự toán được giao. Chi thường xuyên bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; Ước thực hiện tổng chi năm 2019: 9.277 tỷ đồng, tốc độ tăng chi bình quân hằng năm là 10,7%. Trong 04 năm (2015 - 2019) Sở đã thẩm định trên 409 công trình, dự án hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt, đã triển khai và tổ chức thực hiện được 44 cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh.

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên: Từ năm 2015 đến năm 2018 Đảng bộ đều được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2019 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng viên hàng năm được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trong đó có trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có Đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Về chính quyền, năm 2015 Sở Tài chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; Năm 2016 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Năm 2017 được UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Năm 2018 được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua.

Cùng với những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế tồn tại, rút kinh nghiệm và thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, với các mục tiêu cụ thể như sau:

(1) 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao đông được học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

(2) Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đăng ký và thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3) Phối hơp với các các cơ quan trong hệ thống ngành tài chính và cấp ủy, chính quyền các cấp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; hoàn thành 100% nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

(4)  Hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

(5) Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(6) Kết nạp 05 Đảng viên mới trở lên, không có chi bộ dưới 05 đảng viên.

(7) Hằng năm Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc.

(8) 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ tổng hợp, cán bộ làm công tác tham mưu có trình độ chuyên môn đại học. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 35% cán bộ, công chức có trình độ trên đại học.

(9) Hàng năm cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 100% gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

(10) Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hàng năm: Công đoàn, Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Tài chính trong nhiệm kỳ qua cũng như tinh thần cầu thị trong việc chỉ ra các tồn tại, hạn chế. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí yêu cầu Đảng bộ sở cần tập trung hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Hà Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, công tâm và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 07 đồng chí tiêu biểu cho 49 đảng viên của Đảng bộ Sở Tài chính. Đồng chí Hà Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khóa V, Giám đốc Sở Tài chính được bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy khóa V, Phó Giám đốc Sở Tài chính được bầu tái đắc cử chức danh Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII gồm 04 đồng chí (02 đại biểu đương nhiên, 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

Phòng Tin học và Thống kê


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 21 Lượt truy cập: 833.281