ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020 - 09:14 (GMT+7)
Xin ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025


File đính kèm: Bấm vào đây để xem trực tuyến hoặc tài về
In
Về đầu

Đang trực tuyến: 22 Lượt truy cập: 833.268