THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 - 01:58 (GMT+7)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

Thực hiện Công văn số 1450-CV-BTGTU ngày 02/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023; Văn bản số 765/UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023


File đính kèm: Bấm vào đây để xem trực tuyến hoặc tài về
In
Về đầu

Đang trực tuyến: 26 Lượt truy cập: 833.240