THÔNG BÁO
Cập nhật lúc Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023 - 07:35 (GMT+7)
Thông báo công khai kết quả lựa chọn để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai kết quả lựa chọn để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai kết quả lựa chọn để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Bấm vào đây để xem trực tuyến hoặc tài về
In
Về đầu
THÔNG TIN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA ĐOẠN QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ - Ngày đăng: 04/06/2024
Thông báo về việc đấu giá tài sản (Lần 2) - Ngày đăng: 20/05/2024
Sở Tài chính đấu giá tài sản là 21 tấn Quặng Antinmon, hàm lượng 39,12%. - Ngày đăng: 01/04/2024
Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội - Ngày đăng: 13/03/2024
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Ngày đăng: 06/03/2024
Kết luận số 10/KL-TTr ngày 19/12/2023 Kết luận Tranh tra về thanh tra tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Ngày đăng: 19/12/2023
Kết luận số 22/KL-STC ngày 07/11/2023 Thanh tra tài chính của Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương, huyên Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 08/11/2023
Kết luận số 18/KL-STC ngày 01/9/2023 của Sở Tài chính về thanh tra về thanh tra tài chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Ngày đăng: 13/09/2023
Quyết định số 180/QĐ-STC ngày 12/9/2023 về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 13/09/2023
Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài chính Tuyên Quang - Ngày đăng: 08/07/2023

Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Đang trực tuyến: 19 Lượt truy cập: 883.469