THÔNG BÁO
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023 - 14:14 (GMT+7)
BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


File đính kèm: Bấm vào đây để xem trực tuyến hoặc tài về
In
Về đầu
THÔNG TIN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA ĐOẠN QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ - Ngày đăng: 04/06/2024
Thông báo về việc đấu giá tài sản (Lần 2) - Ngày đăng: 20/05/2024
Sở Tài chính đấu giá tài sản là 21 tấn Quặng Antinmon, hàm lượng 39,12%. - Ngày đăng: 01/04/2024
Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội - Ngày đăng: 13/03/2024
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Ngày đăng: 06/03/2024
Kết luận số 10/KL-TTr ngày 19/12/2023 Kết luận Tranh tra về thanh tra tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Ngày đăng: 19/12/2023
Kết luận số 22/KL-STC ngày 07/11/2023 Thanh tra tài chính của Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương, huyên Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 08/11/2023
Kết luận số 18/KL-STC ngày 01/9/2023 của Sở Tài chính về thanh tra về thanh tra tài chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Ngày đăng: 13/09/2023
Quyết định số 180/QĐ-STC ngày 12/9/2023 về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 13/09/2023
Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài chính Tuyên Quang - Ngày đăng: 08/07/2023

Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Đang trực tuyến: 51 Lượt truy cập: 884.527