THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2023 - 16:32 (GMT+7)
Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Căn cứ Công văn số 1674-CV/BTGTU ngày 11/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; Thực hiện Công văn số 1152-CV/ĐUK ngày 14/7/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đảng ủy Sở Tài chính yêu cầu các Chi bộ thuộc Đảng bộ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng tới cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý Kế hoạch số 318-KH/BTGTW ngày 07/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiển về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (có Kế hoạch số 318-KH/BTGTW và Thể lệ cuộc thi kèm theo).

2- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia dự thi Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiển về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Thời gian dự thi: từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 06/8/2023 với 03 tuần thi như sau: Tuần thứ nhất, từ ngày 17 - 23/7/2023; tuần thứ hai, từ ngày 24 - 30/7/2023; tuần thứ ba, từ ngày 31/7 - 06/8/2023. Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động dự thi có thể truy cập tại địa chỉ website: baocaovien.vn hoặc tuyenquang.dcs.vn.

1. Kế hoạch số 318-KH/BTGTW ngày 07/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương

2. Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 29 Lượt truy cập: 833.291