TIN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 - 17:41 (GMT+7)
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2023, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; giao ban quý III; đánh giá hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo Sở; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Tài chính; các đồng chí Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị thống nhất đánh giá tình hình Công tác xây dựng Đảng; công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Sở Tài chính và đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Sở Tài chính. Đồng thời đánh giá kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Trương Quốc Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo Báo cáo

Đồng chí Vũ Thúy Mai, UV BCH Công đoàn, Trưởng ban nữ công; 
Phó Trưởng phòng Tài chính HCSN trình bày báo cáo

Trong 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước được triển khai trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì thảo luận

Với nỗ lực, quyết tâm và sự phối hợp hiệu quả, chỉ tiêu Thu NSNN trên địa bàn theo mục tiêu theo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã có những kết quả tích cực: Năm 2021 đạt 67%, năm 2022 đạt 69,9% và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 30,2%; kết quả thực hiện mục tiêu thu NSNN trên địa bàn theo Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường QLNS: Năm 2021 đạt 50,67%, năm 2022 đạt 52,78% và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 22,81%. Công tác huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm được chủ động tham mưu thực hiện với các giải pháp cụ thể, hiệu quả. Công tác quản lý và sử dụng tài sản công, quản lý giá ngày càng được quan tâm và có những kết quả nhất định. Bên cạnh đó công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán sử dụng NSNN, công tác quản lý tài chính đầu tư được tăng cường, đảm bảo kỷ luận, kỷ cương trong sử dụng NSNN.

Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, tổ chức Công đoàn ngày càng đi vào nề nếp, được thực hiện bài bản, hiệu quả, cán bộ, công chức người lao động thuộc Sở đạt yêu cầu cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Lê Thiện Quang - Trưởng phòng TCKH Thành phố phát biểu

Đồng chí Phạm Công Nguyên – Trưởng phòng TCKH huyện Yên Sơn phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, các Đồng chí Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố nhất trí cao với các nội dung trình bày tại Hội nghị. Đồng thời báo cáo về công tác tham mưu điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách tại các huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm sẽ  triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu NSNN trên địa bàn; quản lý, điều hành ngân sách chủ động, tích cực và giữ vững cân đối ngân sách; quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn đã được HĐND tỉnh và HĐND huyện giao. Bên cạnh đó phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố đề nghị Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác thu chi ngân sách, quản lý tài sản công trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở trong 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác tham mưu điều hành tài chính ngân sách. Giải đáp các kiến nghị của các Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố và đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023 tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về tài chính ngân sách, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, chi NSĐP, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Giám đốc đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Tài chính phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, dự báo tình hình tài chính ngân sách những tháng cuối năm; kịp thời tổ chức thực hiện tốt mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ; xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2024-2026; quyết toán NSNN năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ; chủ động tham mưu giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư; có giải pháp cụ thể để hỗ trợ các huyện, thành phố trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cơ quan, tổ chức Công đoàn, Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tương tưởng, tổ chức cán bộ, bảo đảm chế độ chính sách, thi đua khen thưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính chuyên nghiệp, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác tài chính ngân sách./.


In
Về đầu
Đề xuất quản lý giá thuốc khác với quy định tại Luật Giá - Ngày đăng: 17/04/2024
ĐOÀN KẾT, NGUYÊN TẮC CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 2024 - Ngày đăng: 11/01/2024
Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công - Ngày đăng: 28/09/2023
Chi bộ Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 24/04/2023
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2022 - Ngày đăng: 07/10/2022
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Hội nghị giao ban quý III năm 2021 - Ngày đăng: 06/07/2021
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021 - Ngày đăng: 09/01/2021
Cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện - Ngày đăng: 21/09/2020
Chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công - Ngày đăng: 23/08/2020
Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 - Ngày đăng: 17/06/2020

Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Đang trực tuyến: 21 Lượt truy cập: 833.241