CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PBGD PHÁP LUẬT
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024 - 10:05 (GMT+7)
Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 vừa được công bố của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (PAR Index 2023). Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 về chỉ số PAR Index với kết quả đạt 89,18%, là năm thứ 10 liên tiếp (2014-2023), nằm trong top 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Tiên phong, đột phá trong cải cách

Theo kết quả được công bố PAR Index năm 2023, các chỉ số cụ thể lần lượt là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 93,73%; cải cách thể chế đạt 76,58%; cải cách TTHC đạt 84,08%; cải cách tổ chức bộ máy đạt 95,15%; cải cách chế độ công vụ đạt 93,01%; cải cách tài chính công đạt 95,2% và xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số đạt 88,62%.

Về chỉ số cải cách tài chính công, Bộ Tài chính tiếp tục là một trong số các bộ dẫn đầu, đạt tỷ lệ trên 95,2%.

Như vậy, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tại Bộ Tài chính tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm đẩy mạnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin lớn

Bộ Tài chính đã tập trung triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi bám sát chương trình chuyển đổi số, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính người dân, doanh nghiệp như lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.

Kết quả trên cho thấy vai trò tiên phong của Bộ trong quản lý và thực hiện các quy định pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2023, chỉ số xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số của Bộ Tài chính tiếp tục đạt cao trên 88,62%.

Chỉ số PAR Index năm 2023 đã nâng cao mức độ cá thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Chuyển đổi số là 1 trong 3 đột phá chiến lược

Nguồn: Bộ Tài chính.

Với việc xác định “đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số” là một trong các đột phá trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030.

Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, Ban pháp chế VCCI đã thực hiện khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp, kết quả cho thấy, cơ quan thuế, hải quan đã có những thay đổi rất tích cực. Đơn cử như liên quan đến việc thông quan hàng hóa cho thấy sự nỗ lực của ngành Hải quan trong thời gian qua để kéo giảm thời gian thông quan. Cơ quan thuế, hải quan đã sẵn sàng lắng nghe để thay đổi và kết quả mang lại rất rõ rệt, được doanh nghiệp đánh giá cao.

Cơ quan thuế, hải quan đã lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực, hiệu lực hiệu quả của cơ quan. Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến theo các hình thức khác nhau cũng đã được triển khai, kể cả trên truyền hình, các hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp theo chuyên đề, theo các cấp khác nhau trong hệ thống quản lý, tiếp tục thể hiện sự cầu thị và tư duy đổi mới trong hoạt động.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới tiếp tục tiên phong, chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số. Để duy trì các thành tích đạt được và thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong tổ chức, vận hành, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ trên môi trường số.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn


In
Về đầu
Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ - Ngày đăng: 06/06/2024
Sở Tài chính được đánh giá và xếp thứ Hai (tăng 2 bậc so với năm 2022) trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023 - Ngày đăng: 03/06/2024
Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất - Ngày đăng: 20/05/2024
UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh. - Ngày đăng: 13/05/2024
Cơ hội để tỉnh Tuyên Quang tham gia thị trường tín chỉ các-bon - Ngày đăng: 07/05/2024
Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ngày đăng: 04/05/2024
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh - Ngày đăng: 03/05/2024
Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 03/05/2024
Hướng dẫn mới về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán - Ngày đăng: 25/04/2024
Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ - Ngày đăng: 23/04/2024

Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Đang trực tuyến: 26 Lượt truy cập: 833.240