CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Cập nhật lúc Thứ Ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024 - 09:01 (GMT+7)
Sở Tài chính Tuyên Quang tham gia Hội nghị triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (khu vực phía Bắc)

Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2025, thay thế 04 Thông tư, gồm: Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia; Thông tư số 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Để tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2024/TT-BTC kịp thời, đảm bảo quy định, sáng ngày 06/5/2024, Sở Tài chính Tuyên Quang đã cử cán bộ, công chức tham gia Hội nghị triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (khu vực phía Bắc) do Bộ Tài chính tổ chức phổ biến nội dung Thông tư đối với các đơn vị phía Bắc từ Quảng Trị trở ra.

Toàn cảnh hội nghị triển khai thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
Nguồn ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam

Chủ trì Hội nghị - ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bộ Tài chính phát biểu về sự cần thiết phải điều chỉnh chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính sau 7 năm thực hiện để đảm bảo phù hợp với cơ chế hạch toán theo văn bản quy định pháp luật mới. Những bất cập trong quá trình triển khai chế độ kế toán chủ đầu tư, kế toán tài sản hạ tầng… Việc triển khai thực hiện điều chỉnh chế độ kế toán nhằm hướng đến chuẩn mực kế toán công Việt Nam, cơ chế tài chính mới, đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, hiệu quả, khắc phục các vướng mắc tồn tại trên thực tế và trong việc cung cấp thông tin lập báo cáo tài chính nhà nước.

Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị. 
Nguồn ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam

Hội nghị triển khai tập trung vào một số thay đổi của Thông tư số 24/2024/TT-BTC so với trước đây. Gồm:

1. Quy định về Tài khoản kế toán:

1.1. Hệ thống Tài khoản: Kế thừa các tài khoản quy định tại 04 Thông tư; Phản ánh nghiệp vụ KT-TC phát sinh theo cơ chế tài chính, quy định pháp luật hiện hành; Hướng dẫn hạch toán theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam và Khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện nay. Trong đó: bổ sung tài khoản mới, bỏ một số tài khoản và phân loại lại một số tài khoản.

1.2. Kết cấu hệ thống tài khoản:

- Tài khoản trong bảng (Từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 Hạch toán trên cơ sở dồn tích) phục vụ Lập báo cáo Tài chính.

- Tài khoản ngoài bảng (Tài khoản loại 0 Hạch toán trên cơ sở nguồn tiền) phục vụ Lập báo cáo Quyết toán.

Đoàn công tác Sở Tài chính chụp ảnh lưu niệm với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bộ Tài chính.
Ảnh: Mai Trang

2. Quy định về Chứng từ kế toán:

Đơn vị được tự thiết kế mẫu chứng từ, không ban hành mẫu bắt buộc như Thông tư số 107/2017/TT-BTC trên nguyên tắc:

  • Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
  • Phù hợp yêu cầu quản lý.
  • Đầy đủ các thông tin phục vụ hạch toán kế toán.
  • Đúng quy định của Luật Kế toán.

3. Quy định về Sổ kế toán:

- Thiết kế sổ kế toán.

- Sửa chữa sổ kế toán.

- Nội dung và mẫu sổ kế toán.

4. Quy định về Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động:

 Báo cáo - Kế thừa các quy định về báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo Thông tư số 107 và Thông tư số 79.

- Bổ sung, điều chỉnh thêm một số chỉ tiêu báo cáo theo yêu cầu của các đơn vị quản lý nhà nước liên quan để đảm bảo đầy đủ thông tin trên báo cáo.

- Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán đối với trường hợp: Đơn vị thuộc Ngân sách cấp trên nhận được hỗ trợ từ Ngân sách cấp dưới và Đơn vị thuộc Ngân sách cấp dưới được Ngân sách cấp trên cấp kinh phí ủy quyền.

5. Quy định về Báo cáo tài chính:

- Chuẩn hóa mẫu biểu báo cáo tài chính trên cơ sở quy định của Chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

- Báo cáo tài chính (BCTC) của đơn vị kế toán phải bao gồm thông tin tài chính của bản thân đơn vị kế toán và các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Các giao dịch nội bộ phát sinh trong năm của đơn vị kế toán phải được loại hết trước khi lập BCTC.  Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp làm thay đổi thông tin, số liệu trình bày trên BCTC đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc đã được công khai. Trường hợp phải điều chỉnh thông tin, số liệu trình bày trên BCTC đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc đã được công khai, thì phải đảm bảo các nguyên tắc điều chỉnh thông tin, số liệu theo quy định tại Thông tư này và văn bản hướng dẫn có liên quan.

- BCTC trình bày toàn bộ số liệu về tài sản công do đơn vị quản lý trên BCTC của đơn vị.

6. Quy định về in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán:

- Cơ sở ban hành: Xuất phát từ thực tế, phục vụ nhu cầu tra cứu, kiểm tra trong các trường hợp và theo quy định về hướng dẫn quy định in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán.

- Hướng dẫn chi tiết về quy trình lưu trữ tài liệu kế toán.

- Quản lý khai thác, sử dụng tài liệu kế toán lưu trữ.

- Quy định về bàn giao công tác kế toán.

7. Quy định về sử dụng phần mềm kế toán:

Nhu cầu thực tiễn, phù hợp với bối cảnh áp dụng chế độ kế toán hiện hành, đảm bảo chất lượng công tác kế toán và số liệu các báo cáo khi đơn vị thực hiện kế toán trên các phần mềm kế toán khác nhau.

8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

Cơ quan tài chính, cơ quan tài chính địa phương, Đơn vị dự toán cấp I, Đơn vị kế toán và Đơn vị hạch toán phụ thuộc.

9. Xử lý chuyển tiếp Báo cáo năm 2024:

- Mẫu biểu báo cáo.

- Xử lý số liệu trong thời gian làm Báo cáo quyết toán năm 2024.

10. Kết chuyển số dư sang năm 2025:  Hệ thống chuyển đổi số dư Tài khoản trong bảng và ngoài bảng.

Hội nghị triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp để giúp các đơn vị nhận thấy được các công việc cần phải thực hiện và triển khai trong thời gian tới. Việc triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với khoảng thời gian hết năm ngân sách 2024 đến khi Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Mai Trang.

Tài liệu tham khảo:

1. Thông tư số 24/2024/TT-BTC

2. Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán

3. Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

4. Hệ thống báo cáo tài chính

5. Hướng dẫn chuyển đổi số dư tài khoản


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 22 Lượt truy cập: 833.241