THÔNG BÁO
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024 - 10:25 (GMT+7)
Thông báo về việc đấu giá tài sản (Lần 2)

Sở Tài chính đấu giá tài sản là 21 tấn Quặng Antinmon, hàm lượng 39,12%.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền hồ sơ.
1.1. Tài sản đấu giá: Quặng Antinmon; khối lượng 21 tấn (Hai mươi mốt tấn); hàm lượng 39,12% là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu đã có quyết định thi hành án (Bản án số 44/2023/HS-ST ngày 22/9/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định thi hành án số 75/QĐ-STHADS ngày 19/10/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang). Tài sản đang được bảo quản tại Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang; địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
1.2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 487.515.000đồng (Bốn trăm tám mươi bảy triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng).
1.3. Tiền đặt trước: 90.000.000đồng (Chín mươi triệu đồng). Nộp vào tài khoản số 3410.111.688 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại BIDV CN Tuyên Quang từ ngày 24/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/5/2024.
1.4. Bước giá: 3.000.000đồng (Ba triệu đồng)
1.5. Tiền hồ sơ: 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng).
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.
- Thời gian: Xem tài sản ngày 20/5/2024 và ngày 21/5/2024 (02 ngày trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đến Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản để nhận Phiếu xem tài sản (có dấu của Trung tâm) sau đó đến nơi có tài sản là Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang; địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang để xem tài sản theo chỉ dẫn của cán bộ Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang (Liên hệ bà Lê Thị Thu Quyên, số điện thoại: 0984592150 - cán bộ Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang).

Chi tiết Thông báo số 42/TB-TTDVĐGTS


In
Về đầu
THÔNG TIN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA ĐOẠN QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ - Ngày đăng: 04/06/2024
Sở Tài chính đấu giá tài sản là 21 tấn Quặng Antinmon, hàm lượng 39,12%. - Ngày đăng: 01/04/2024
Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội - Ngày đăng: 13/03/2024
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Ngày đăng: 06/03/2024
Kết luận số 10/KL-TTr ngày 19/12/2023 Kết luận Tranh tra về thanh tra tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Ngày đăng: 19/12/2023
Kết luận số 22/KL-STC ngày 07/11/2023 Thanh tra tài chính của Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương, huyên Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 08/11/2023
Kết luận số 18/KL-STC ngày 01/9/2023 của Sở Tài chính về thanh tra về thanh tra tài chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Ngày đăng: 13/09/2023
Quyết định số 180/QĐ-STC ngày 12/9/2023 về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 13/09/2023
Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài chính Tuyên Quang - Ngày đăng: 08/07/2023
BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Ngày đăng: 26/05/2023

Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Đang trực tuyến: 36 Lượt truy cập: 833.296