CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PBGD PHÁP LUẬT
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024 - 20:27 (GMT+7)
Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Chiều ngày 20/5/2024 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ban, ngành Trung ương về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

Quang cảnh cuộc họp tại Văn phòng Chính phủ (Ảnh: Internet).

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan và các địa phương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương với 54 Điều. Trong đó: Chương I gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;  Chương II gồm 20 điều (từ Điều 3 đến Điều 22) quy định về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; Chương III gồm 21 điều (từ Điều 23 đến Điều 43) quy định về tính, thu, nộp tiền thuê đất; Chương IV gồm 6 điều (từ Điều 44 đến Điều 49) quy định về trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất; Chương V gồm 5 điều (từ Điều 50 đến Điều 54) quy định về điều khoản thi hành.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ những nội dung như: Phương pháp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thay đổi quy hoạch chi tiết mà không thay đổi quyết định giao đất, cho thuê đất; cân nhắc yếu tố linh hoạt của Chính phủ về giá đất, cho thuê đất; nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nghị định cần lường trước những biến động lớn của nền kinh tế và cần giải quyết triệt để các vướng mắc thực tế nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các dự thảo nghị định liên quan…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định tầm quan trọng của việc ban hành nghị định quy định về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để đáp ứng những thay đổi của Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội thông qua và ghi nhận đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp tham gia xây dựng các nội dung dự thảo Nghị định cũng như các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tại cuộc họp. Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, sớm có phương án bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và khi được ban hành sẽ cụ thể hóa, giúp thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2024./.

Ma Nga


In
Về đầu
Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ - Ngày đăng: 06/06/2024
Sở Tài chính được đánh giá và xếp thứ Hai (tăng 2 bậc so với năm 2022) trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023 - Ngày đăng: 03/06/2024
UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh. - Ngày đăng: 13/05/2024
Cơ hội để tỉnh Tuyên Quang tham gia thị trường tín chỉ các-bon - Ngày đăng: 07/05/2024
Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ngày đăng: 04/05/2024
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh - Ngày đăng: 03/05/2024
Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 03/05/2024
Hướng dẫn mới về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán - Ngày đăng: 25/04/2024
Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp - Ngày đăng: 24/04/2024
Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ - Ngày đăng: 23/04/2024

Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Đang trực tuyến: 27 Lượt truy cập: 833.248