CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PBGD PHÁP LUẬT
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024 - 15:27 (GMT+7)
Sở Tài chính được đánh giá và xếp thứ Hai (tăng 2 bậc so với năm 2022) trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 03/6/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang để bàn giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index) và Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh (PCI).

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang; Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang; cùng tham dự có các đồng chỉ là người đứng đầu của 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 07 UBND huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Sở Tài chính có đồng chí Hà Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2023, với sự quyết tâm cao, vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính, nhất là người đứng đầu về công tác cải cách hành chính, sự nỗ lực phấn đấu của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc sở. Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt hơn đối với các lĩnh vực được Ủy ban nhân tỉnh giao cho như về công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tham mưu cải cách tài chính công, công tác công khai, công bố, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số,….Sở Tài chính được đánh giá và xếp thứ Hai (tăng 2 bậc so với năm 2022) trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phần thảo luận

Lãnh đạo các cơ quan tại Hội nghị

Tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang đã thông qua dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2024 và năm 2025; Báo cáo tóm tắt phân tích Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi) tỉnh Tuyên Quang trong năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và năm 2025. Trên cơ sở đó, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các đại biểu tham dự đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp, bàn giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index) và Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh (PCI).

Đồng chí Vân Đình Thảo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2024 và năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được sự ghi nhận, đánh giá cao trong công tác cải cách hành chính năm 2023 là tiền đề, động lực để tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Sở Tài chính quyết tâm hơn, nỗ lực cao hơn trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch năm 2024 và các năm tiếp theo về công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính nói riêng và các kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi) tỉnh nói chung.

Tiến Dũng.

Xem và tải Quyết định số 560/QĐ-UBND Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023


In
Về đầu
Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ - Ngày đăng: 06/06/2024
Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất - Ngày đăng: 20/05/2024
UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh. - Ngày đăng: 13/05/2024
Cơ hội để tỉnh Tuyên Quang tham gia thị trường tín chỉ các-bon - Ngày đăng: 07/05/2024
Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ngày đăng: 04/05/2024
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh - Ngày đăng: 03/05/2024
Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 03/05/2024
Hướng dẫn mới về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán - Ngày đăng: 25/04/2024
Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp - Ngày đăng: 24/04/2024
Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ - Ngày đăng: 23/04/2024

Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Đang trực tuyến: 30 Lượt truy cập: 833.289