CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PBGD PHÁP LUẬT
Cập nhật lúc Thứ Năm, ngày 6 tháng 6 năm 2024 - 14:27 (GMT+7)
Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ

VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP và chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024.

Thực hiện Văn bản số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Công văn số 2423/UBND-THCBKS ngày 05/6/2024 về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; niêm yết tại Bộ phận Một cửa các cấp thông (gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn) thông báo, tài liệu hướng dẫn do Công an tỉnh cung cấp về việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện từ ngày 15/6/2024.

Ảnh: Thư viện pháp luật

Việc triển khai bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP và chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các Bộ, Ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Mai Trang

Xem Chi tiết văn bản:

1. Văn bản số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ

2. Công văn số 2423/UBND-THCBKS ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh


In
Về đầu
Sở Tài chính được đánh giá và xếp thứ Hai (tăng 2 bậc so với năm 2022) trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023 - Ngày đăng: 03/06/2024
Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất - Ngày đăng: 20/05/2024
UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh. - Ngày đăng: 13/05/2024
Cơ hội để tỉnh Tuyên Quang tham gia thị trường tín chỉ các-bon - Ngày đăng: 07/05/2024
Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ngày đăng: 04/05/2024
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh - Ngày đăng: 03/05/2024
Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 03/05/2024
Hướng dẫn mới về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán - Ngày đăng: 25/04/2024
Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp - Ngày đăng: 24/04/2024
Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ - Ngày đăng: 23/04/2024

Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Đang trực tuyến: 31 Lượt truy cập: 833.289