CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024 - 19:15 (GMT+7)
Tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò từ năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo tổng hợp số lượng thiệt hại, dự toán kinh phí hỗ trợ theo định mức hỗ trợ tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò từ năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đảm bảo đúng đối tượng và theo đúng quy định gửi Sở Tài chính trước ngày 30/6/2024.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2705/UBND-KT ngày 21/6/2024 về việc đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 217/BC-SNN ngày 13/6/2024. Để việc hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi đảm bảo đúng đối tượng và theo đúng quy định, Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 1723/STC-QLNS ngày 24/6/2024 về việc báo cáo tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò từ năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chuyên môn thống kê, tổng hợp số liệu thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò từ năm 2021-2023 trên địa bàn chính xác, chặt chẽ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách. Đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo tổng hợp số lượng thiệt hại, dự toán kinh phí hỗ trợ theo định mức hỗ trợ tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò từ năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đảm bảo đúng đối tượng và theo đúng quy định gửi Sở Tài chính trước ngày 30/6/2024 làm cơ sở để Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí cho địa phương để tổ chức thực hiện.

Hoa Huệ.

Xem và tải Công văn số 1723/STC-QLNS cùng biểu mẫu đính kèm


In
Về đầu
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm và giao ban Quý III năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 - Ngày đăng: 10/07/2024
Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ từ ngày 01/7/2024. - Ngày đăng: 03/07/2024
Hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ đối với công chức Sở Tài chính - Ngày đăng: 28/06/2024
Thêm giải pháp ngăn chặn mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép - Ngày đăng: 29/05/2024
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH YÊU CẦU THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ - Ngày đăng: 15/05/2024
Sở Tài chính Tuyên Quang tham gia Hội nghị triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (khu vực phía Bắc) - Ngày đăng: 07/05/2024
Bộ Tài chính đã đánh giá, tổng kết và nghiên cứu đề xuất giãn, giảm nhiều khoản thuế, phí - Ngày đăng: 05/05/2024
Phân cấp mạnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để tránh lãng phí - Ngày đăng: 17/04/2024
Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước từ 01/5/2024 - Ngày đăng: 27/03/2024
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023-2025 - Ngày đăng: 10/05/2023

Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Đang trực tuyến: 44 Lượt truy cập: 879.587