CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2024 - 15:54 (GMT+7)
Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ từ ngày 01/7/2024.

Ngày 03/7/2024, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1829/STC-QLNS về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ từ ngày 01/7/2024.

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024) và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2905/UBND-NC ngày 03/7/2024 về việc thực hiện Nghị định về mức lương cơ sở và chế độ thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1829/STC-QLNS ngày 03/7/2024 gửi UBND các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán khối tỉnh để hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024.

Trong đó Sở Tài chính đã đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị, nguồn thu được để lại theo chế độ (nếu có); nguồn ngân sách đã giao tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; nguồn tại chỗ, sẵn có tại đơn vị để thực hiện thanh toán các khoản chi theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/ tháng được quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ từ ngày 01/7/2024.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024, Sở Tài chính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể chế độ báo cáo và xác định nhu cầu kinh phí thực hiện mức lương cơ sở theo quy định.

Toàn văn Công văn số 1829/STC-QLNS ngày 03/7/2024 của Sở Tài chính:


In
Về đầu
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm và giao ban Quý III năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 - Ngày đăng: 10/07/2024
Hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ đối với công chức Sở Tài chính - Ngày đăng: 28/06/2024
Tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò từ năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 24/06/2024
Thêm giải pháp ngăn chặn mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép - Ngày đăng: 29/05/2024
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH YÊU CẦU THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ - Ngày đăng: 15/05/2024
Sở Tài chính Tuyên Quang tham gia Hội nghị triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (khu vực phía Bắc) - Ngày đăng: 07/05/2024
Bộ Tài chính đã đánh giá, tổng kết và nghiên cứu đề xuất giãn, giảm nhiều khoản thuế, phí - Ngày đăng: 05/05/2024
Phân cấp mạnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để tránh lãng phí - Ngày đăng: 17/04/2024
Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước từ 01/5/2024 - Ngày đăng: 27/03/2024
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023-2025 - Ngày đăng: 10/05/2023

Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Đang trực tuyến: 44 Lượt truy cập: 879.611