THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Cập nhật lúc Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024 - 09:04 (GMT+7)
Tham gia sử dụng kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ để nắm được các thông tin về cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công chức, viên chức; tổ chức biên chế; chính quyền địa phương; tiền lương; cải cách hành chính…

Bộ Nội vụ cũng đã triển khai cung cấp thông tin, truyền thông chính sách một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đang thực hiện qua kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ.

Căn cứ Văn bản số 3530/BNV-TTTT ngày 20/6/2024 của Bộ Nội vụ về việc truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo; Thực hiện Công văn số 2708/UBND-NC ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo.

Ngày 27/6/2024, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1778/STC-VP về việc truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo để Tuyên truyền, phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc quyền quản lý biết, tham gia theo dõi và quan tâm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Để nắm được các thông tin về cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công chức, viên chức; tổ chức biên chế; chính quyền địa phương; tiền lương; cải cách hành chính…mời bạn đọc hãy tham gia sử dụng kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ bằng một số hình thức sau:

1. Quét Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ để tham gia theo dõi hoặc quan tâm tại hình ảnh dưới đây

Ảnh: Đỗ Tiến Dũng

2. Truy cập vào trang chủ của Trang thông tin điện tử Sở Tài chính để tham gia sử dụng kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ

Bước 1: Truy cập vào trang chủ Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ https://sotaichinh.tuyenquang.gov.vn

Trang thông tin điện tử Sở Tài chính. Ảnh: Đỗ Tiến Dũng

Bước 2: Di chuyển xuống cuối trang như hình sau

Cuối Trang thông tin điện tử Sở Tài chính. Ảnh: Đỗ Tiến Dũng

Bước 3: Truy cập Zalo trên điện thoại để quét mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ tại vị trí như hình bên dưới.

Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính. Ảnh: Đỗ Tiến Dũng

Bước 4: Truy cập đường link để tìm kiếm, xem và nghiên cứu các thông tin về cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công chức, viên chức; tổ chức biên chế; chính quyền địa phương; tiền lương; cải cách hành chính…do Bộ Nội vụ cung cấp

Với những cách quét mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ như trên, Sở Tài chính Tuyên Quang hy vọng và mong muốn sẽ giúp quý bạn đọc có thể tìm thấy những thông tin hữu ích, cần thiết về cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công chức, viên chức; tổ chức biên chế; chính quyền địa phương; tiền lương; cải cách hành chính…

Tiến Dũng.


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 42 Lượt truy cập: 879.592