Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2019 về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2019

Chủ nhật, 21/4/2019 - 10:09 Đã xem: 175

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /