Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tổng hợp
7 tháng đầu năm 2017: Nhiều khoản thu NSNN đạt khá so với dự toán  (13/08/2017 )
Trong tháng 7/2017, tổng thu NSNN ước đạt 98,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5 nghìn tỷ đồng so với tháng 6, lũy kế đến hết tháng 7, ước đạt 666,68 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Ngành Tài chính Tuyên Quang tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.  (31/07/2017 )
Triển khai Luật quản lý tài sản công  (27/07/2017 )
Thông tin thêm về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017  (26/07/2017 )
Tin Tài chính - Ngân sách
Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước.  (26/05/2017 )
Trong 03 ngày 22-24/5/2017, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính - ngân sách cho Chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và đơn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015  (22/01/2017 )
Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020  (18/01/2017 )
Về việc hạch toán các khoản thu trên địa bàn năm 2017  (18/01/2017 )
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Nghị định số: 100/2017/NĐ-CP
Ngày 18/08/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Nghị định số: 99/2017/NĐ-CP
Ngày 18/08/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Nghị định số: 98/2017/NĐ-CP
Ngày 18/08/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Nghị định số: 37/2017/QĐ-TTg
Ngày 17/08/2017
Chính phủ Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
Nghị định số: 96/2017/NĐ-CP
Ngày 16/08/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Nghị định số: 95/2017/NĐ-CP
Ngày 16/08/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định số: 94/2017/NĐ-CP
Ngày 10/08/2017
Chính phủ Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Nghị định số: 93/2017/NĐ-CP
Ngày 07/08/2017
Chính phủ Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
Nghị định số: 92/2017/NĐ-CP
Ngày 07/08/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tư số: 79/2017/TT-BTC
Ngày 02/08/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung tiết bl Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tu số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều cửa Luật Quản lý thuế
Thông tư số: 75/2017/TT-BTC
Ngày 21/07/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu* số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối vói dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
Thông tư số: 72/2017/TT-BTC
Ngày 17/07/2017
Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Nghị định số: 91/2017/NĐ-CP
Ngày 31/07/2017
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Nghị định số: 90/2017/NĐ-CP
Ngày 31/07/2017
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Nghị định số: 89/2017/NĐ-CP
Ngày 29/07/2017
Chính phủ Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng
Quyết định số: 36/2017/QĐ-TTg
Ngày 29/07/2017
Chính phủ Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Nghị định số: 88/2017/NĐ-CP
Ngày 27/07/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số: 87/2017/NĐ-CP
Ngày 26/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Quyết định số: 86/2017/NĐ-CP
Ngày 25/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số: 35/2017/QĐ-TTg
Ngày 25/07/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Quyết định số: 33/2017/QĐ-TTg
Ngày 25/07/2017
Chính phủ Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến
Nghị định số: 32/2017/QĐ-TTg
Ngày 20/07/2017
Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số: 84/2017/NĐ-CP
Ngày 18/07/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
Nghị định số: 83/2017/NĐ-CP
Ngày 18/07/2017
Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số: 82/2017/NĐ-CP
Ngày 17/07/2017
Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Thông tư số: 61/2017/TT-BTC
Ngày 15/06/2017
Bộ Tài chính Hưóng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tố chức được ngân sách nhà nưóc hỗ trợ
Nghị định số: 81/2017/NĐ-CP
Ngày 17/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Nghị định số: 80/2017/NĐ-CP
Ngày 17/07/2017
Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
Nghị định số: 79/2017/NĐ-CP
Ngày 17/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số: 31/2017/QĐ-TTg
Ngày 17/07/2017
Chính phủ Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Thông tư số: 64/2017/TT-BTC
Ngày 27/06/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân
Thông tư số: 62/2017/TT-BTC
Ngày 19/06/2017
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Quyết định số: 30/2017/QĐ-TTg
Ngày 07/07/2017
Chính phủ Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Nghị định số: 78/2017/NĐ-CP
Ngày 03/07/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
Nghị định số: 77/2017/NĐ-CP
Ngày 03/07/2017
Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
Quyết định số: 28/2017/QĐ-TTg
Ngày 03/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số: 26/2017/QĐ-TTg
Ngày 03/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số: 25/2017/QĐ-TTg
Ngày 03/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư số: 57/2017/TT-BTC
Ngày 02/06/2017
HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Thông tư số: 59/2017/TT-BTC
Ngày 13/06/2017
Bộ Tài chính Quy định mửc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định cấp giấy phép xử lý chat thải nguy hại
Nghị quyết số: 45/2017/QH14
Ngày 21/06/2017
Chính phủ Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016"
Nghị quyết số: 44/2017/QH14
Ngày 21/06/2017
Chính phủ Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết số: 43/2017/QH14
Ngày 21/06/2017
Chính phủ Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Nghị quyết số: 42/2017/QH14
Ngày 21/06/2017
Chính phủ Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Nghị quyết số: 40/2017/QH14
Ngày 19/06/2017
Chính phủ Phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Nghị quyết số: 39/2017/QH14
Ngày 19/06/2017
Chính phủ Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào
Nghị quyết số: 38/2017/QH14
Ngày 19/06/2017
Chính phủ Về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần
Nghị quyết số: 37/2017/QH14
Ngày 19/06/2017
Chính phủ Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Nghị quyết số: 36/2017/QH14
Ngày 19/06/2017
Chính phủ Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Nghị định số: 76/2017/NĐ-CP
Ngày 30/06/2017
Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
10
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 0273 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by