Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tổng hợp
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3  (22/03/2017 )
Ngày 22/3, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Bộ Tài chính đề nghị rà soát tình hình tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do Doanh nghiệp biếu tặng trên phạm vi cả nước  (21/03/2017 )
Một số điểm mới của dự thảo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công  (08/03/2017 )
Bộ Tài chính dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe công  (07/03/2017 )
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Nghị định số: 29/2017/NĐ-CP
Ngày 20/03/2017
Chính phủ Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
Quyết định số: 06/2017/QĐ-TTg
Ngày 20/03/2017
Chính phủ Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
Quyết định số: 05/2017/QĐ-TTg
Ngày 16/03/2017
Chính phủ Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
Nghị định số: 27/2017/NĐ-CP
Ngày 15/03/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Nghị định số: 26/2017/NĐ-CP
Ngày 14/03/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
Nghị định số: 25/2017/NĐ-CP
Ngày 14/03/2017
Chính phủ Về báo cáo tài chính nhà nước
Nghị định số: 23/2017/NĐ-CP
Ngày 13/03/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nghị định số: 04/2017/QĐ-TTg
Ngày 09/03/2017
Chính phủ Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP
Ngày 24/02/2017
Chính phủ Về hòa giải thương mại
Nghị định số: 21/2017/NĐ-CP
Ngày 24/02/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Nghị định số: 20/2017/NĐ-CP
Ngày 24/02/2017
Chính phủ Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Nghị định số: 19/2017/NĐ-CP
Ngày 24/02/2017
Chính phủ Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
Nghị định số: 11/2017/TT-BTC
Ngày 08/02/2017
Bộ Tài chính Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với ngưòi nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nghị định số: 17/2017/NĐ-CP
Ngày 17/02/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Nghị định số: 16/2017/NĐ-CP
Ngày 17/02/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư số: 09/2017/TT-BTC
Ngày 06/02/2017
Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia
Nghị định số: 15/2017/NĐ-CP
Ngày 17/02/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định số: 13/2017/NĐ-CP
Ngày 10/02/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Nghị định số: 10/2017/NĐ-CP
Ngày 09/02/2017
Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP
Ngày 09/02/2017
Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
Nghị định số: 08/2017/NĐ-CP
Ngày 08/02/2017
Chính phủ Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
Nghị định số: 07/2017/NĐ-CP
Ngày 25/01/2017
Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Nghị định số: 06/2017/NĐ-CP
Ngày 24/01/2017
Chính phủ Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
Thông tư số: 06/2017/TT-BTC
Ngày 20/01/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Đíều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
Thông tư số: 348/2016/TT-BTC
Ngày 30/12/2016
Bộ Tài chính Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tê xã hội nông thôn, miền núỉ, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"
Thông tư số: 339/2016/TT-BTC
Ngày 28/12/2016
Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Thông tư số: 335/2016/TT-BTC
Ngày 27/12/2016
Bộ Tài chính Quy đình mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.
Thông tư số: 328/2016/TT-BTC
Ngày 26/12/2016
Bộ Tài chính Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư số: 331/2016/TT-BTC
Ngày 26/12/2016
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân
Thông tư số: 329/2016/TT-BTC
Ngày 26/12/2016
Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Nghị định số: 02/2017/NĐ-CP
Ngày 09/01/2017
Chính phủ Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP
Ngày 01/01/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Quyết định số: 59/2016/QĐ-TTg
Ngày 31/12/2016
Chính phủ Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.
Quyết định số: 58/2016/QĐ-TTg
Ngày 28/12/2016
Chính phủ Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP
Ngày 30/12/2016
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
Nghị định số: 175/2016/NĐ-CP
Ngày 30/12/2016
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Nghị định số: 172/2016/NĐ-CP
Ngày 27/12/2016
Chính phủ Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Nghị định số: 171/2016/NĐ-CP
Ngày 27/12/2016
Chính phủ Về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Nghị định số: 170/2016/NĐ-CP
Ngày 27/12/2016
Chính phủ Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.
Nghị định số: 169/2016/NĐ-CP
Ngày 27/12/2016
Chính phủ Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
Nghị định số: 168/2016/NĐ-CP
Ngày 27/12/2016
Chính phủ Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
Quyết định số: 55/2016/QĐ-TTg
Ngày 26/12/2016
Chính phủ Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Nghị định số: 166/2016/NĐ-CP
Ngày 24/12/2016
Chính phủ Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Nghị định số: 164/2016/NĐ-CP
Ngày 24/12/2016
Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Thông tư số: 326/2016/TT-BTC
Ngày 23/12/2016
Bộ Tài chính Quy định về tồ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Luật số: 83/2015/QH13
Ngày 25/06/2015
Chính phủ LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Luật số: 83/2015/QH13
Ngày 25/06/2015
Chính phủ LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP
Ngày 21/12/2016
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Thông tư số: 319/2016/TT-BTC
Ngày 13/12/2016
Bộ Tài chính Thông tư 319/2016/TT-BTC Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017
Quyết định số: 54/2016/QĐ-TTg
Ngày 19/12/2016
Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
22
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 0273 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by