Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tổng hợp
Chương trình hành động cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công  (28/06/2017 )
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6  (21/06/2017 )
5 tháng: Thu ngân sách cả nước đạt trên 480 nghìn tỷ đồng  (09/06/2017 )
Thoái vốn nhà nước tại Xi măng Tuyên Quang: Đấu giá cổ phần khó thành công  (31/05/2017 )
Tin Tài chính - Ngân sách
Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước.  (26/05/2017 )
Trong 03 ngày 22-24/5/2017, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính - ngân sách cho Chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và đơn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015  (22/01/2017 )
Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020  (18/01/2017 )
Về việc hạch toán các khoản thu trên địa bàn năm 2017  (18/01/2017 )
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Quyết định số: 23/2017/QĐ-TTg
Ngày 22/06/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Quyết định số: 22/2017/QĐ-TTg
Ngày 22/06/2017
Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư số: 55/2017/TT-BTC
Ngày 19/05/2017
Bộ Tài chính Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
Nghị định số: 74/2017/NĐ-CP
Ngày 20/06/2017
Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Quyết định số: 21/2017/QĐ-TTg
Ngày 15/06/2017
Chính phủ Về hạn mức trả tiền bảo hiểm
Nghị định số: 73/2017/NĐ-CP
Ngày 14/06/2017
Chính phủ Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Quyết định số: 20/2017/QĐ-TTg
Ngày 12/06/2017
Chính phủ Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ
Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP
Ngày 06/06/2017
Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
Nghị định số: 70/2017/NĐ-CP
Ngày 06/06/2017
Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Quyết định số: 19/2017/QĐ-TTg
Ngày 05/06/2017
Chính phủ Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
Quyết định số: 18/2017/QĐ-TTg
Ngày 31/05/2017
Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
Quyết định số: 17/2017/QĐ-TTg
Ngày 29/05/2017
Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Nghị định số: 69/2017/NĐ-CP
Ngày 25/05/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP
Ngày 25/05/2017
Chính phủ Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Nghị định số: 67/2017/NĐ-CP
Ngày 25/05/2017
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Thông tư số: 47/2017/TT-BTC
Ngày 15/05/2017
Bộ Tài chính Hưóng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ
Thông tư số: 46/2017/TT-BTC
Ngày 12/05/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn hoat động thanh toán gỉao dịch tráỉ phiếu Chính phủ, trái phỉếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phỉếu chính quyền địa phương
Thông tư số: 35/2017/TT-BTC
Ngày 25/04/2017
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
Thông tư số: 31/2017/TT-BTC
Ngày 18/04/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Nghị định số: 66/2017/NĐ-CP
Ngày 19/05/2017
Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP
Ngày 16/05/2017
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
Nghị định số: 61/2017/NĐ-CP
Ngày 16/05/2017
Chính phủ Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
Nghị định số: 60/2017/NĐ-CP
Ngày 15/05/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Quyết định số: 15/2017/QĐ-TTg
Ngày 12/05/2017
Chính phủ Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Nghị định số: 58/2017/NĐ-CP
Ngày 10/05/2017
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
Nghị định số: 57/2017/NĐ-CP
Ngày 09/05/2017
Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Nghị định số: 56/2017/NĐ-CP
Ngày 09/05/2017
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nghị định số: 54/2017/NĐ-CP
Ngày 08/05/2017
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
Nghị định số: 53/2017/NĐ-CP
Ngày 08/05/2017
Chính phủ Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
Quyết định số: 14/2017/QĐ-TTg
Ngày 08/05/2017
Chính phủ Về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
Thông tư số: 343/2016/TT-BTC
Ngày 30/12/2016
Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
Nghị định số: 49/2017/NĐ-CP
Ngày 24/04/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Nghị định số: 47/2017/NĐ-CP
Ngày 24/04/2017
Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Thông tư số: 31/TT-BTC
Ngày 18/04/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Thông tư số: 30/2017/TT-BTC
Ngày 18/04/2017
Bộ Tài chính Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
Quyết định số: 12/2017/QĐ-TTg
Ngày 22/04/2017
Chính phủ Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP
Ngày 21/04/2017
Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Thông tư số: 29/2017/TT-BTC
Ngày 12/04/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hưóng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
Thông tư số: 28/2017/TT-BTC
Ngày 12/04/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tàỉ chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Nghị định số: 44/2017/NĐ-CP
Ngày 14/04/2017
Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghị định số: 43/2017/NĐ-CP
Ngày 14/04/2017
Chính phủ Về nhãn hàng hóa
Quyết định số: 11/2017/QĐ-TTg
Ngày 14/04/2017
Chính phủ Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Thông tư số: 23/2017/TT-BTC
Ngày 16/03/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Thông tư số: 20/2017/TT-BTC
Ngày 06/03/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)
Thông tư số: 18/2017/TT-BTC
Ngày 28/02/2017
Bộ Tài chính Quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính
Thông tư số: 14/2017/TT-BTC
Ngày 15/02/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.
Thông tư số: 13/2017/TT-BTC
Ngày 15/02/2017
Bộ Tài chính Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Thông tư số: 12/2017/TT-BTC
Ngày 10/02/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vổn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.
Nghị định số: 42/2017/NĐ-CP
Ngày 05/04/2017
Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định số: 39/2017/NĐ-CP
Ngày 04/04/2017
Chính phủ Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
4
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 0273 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by