Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tổng hợp
UBND tỉnh Tuyên Quang công bố quyết định nghỉ hưu cho lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang.  (02/10/2017 )
Chiều ngày 02/10/2017, tại Sở Tài chính Tuyên Quang, đồng chí Lê Thị Kim Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh công bố Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Hoàng Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính thăm, tặng quà người cao tuổi nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi ngày 01/10/2017.  (30/09/2017 )
UBND tỉnh Tuyên Quang trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang  (20/09/2017 )
8 tháng đầu năm 2017 thu NSNN ước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng  (06/09/2017 )
Tin Tài chính - Ngân sách
Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước.  (26/05/2017 )
Trong 03 ngày 22-24/5/2017, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính - ngân sách cho Chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và đơn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015  (22/01/2017 )
Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020  (18/01/2017 )
Về việc hạch toán các khoản thu trên địa bàn năm 2017  (18/01/2017 )
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Nghị định số: 116/2017/NĐ-CP
Ngày 17/10/2017
Chính phủ Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
Quyết định số: 44/2017/QĐ-TTg
Ngày 17/10/2017
Chính phủ Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Nghị định số: 115/2017/NĐ-CP
Ngày 16/10/2017
Chính phủ Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.
Nghị định số: 114/2017/NĐ-CP
Ngày 09/10/2017
Chính phủ Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
Nghị định số: 113/2017/NĐ-CP
Ngày 09/10/2017
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Nghị định số: 111/2017/NĐ-CP
Ngày 05/10/2017
Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Nghị định số: 110/2017/NĐ-CP
Ngày 04/10/2017
Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số: 43/2017/QĐ-TTg
Ngày 29/09/2017
Chính phủ Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
Quyết định số: 42/2017/QĐ-TTg
Ngày 20/09/2017
Chính phủ ửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Nghị định số: 109/2017/NĐ-CP
Ngày 21/09/2017
Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Nghị định số: 107/2017/NĐ-CP
Ngày 15/09/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Nghị định số: 106/2017/NĐ-CP
Ngày 14/09/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Nghị định số: 105/2017/NĐ-CP
Ngày 14/09/2017
Chính phủ Về kinh doanh rượu
Thông tư số: 93/2017/TT-BTC
Ngày 19/09/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãí bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Thông tư số: 88/2017/TT-BTC
Ngày 22/08/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
Thông tư số: 87/2017/TT-BTC
Ngày 15/08/2017
Bộ Tài chính Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối vói tổ chức kỉnh doanh chửng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tàỉ chính
Thông tư số: 86/2017/TT-BTC
Ngày 15/08/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
Thông tư số: 85/2017/TT-BTC
Ngày 15/08/2017
Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm
Thông tư số: 82/2017/TT-BTC
Ngày 15/08/2017
Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
Thông tư số: 81/2017/TT-BTC
Ngày 09/08/2017
Bộ Tài chính Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kỉểm tra báo chí lưu chiểu
Nghị định số: 108/2017/NĐ-CP
Ngày 20/09/2017
Chính phủ Về quản lý phân bón
Quyết định số: 41/2017/QĐ-TTg
Ngày 15/09/2017
Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
Quyết định số: 40/2017/QĐ-TTg
Ngày 15/09/2017
Chính phủ Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện
Quyết định số: 39/2017/QĐ-TTg
Ngày 15/09/2017
Chính phủ Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông
Nghị định số: 104/2017/NĐ-CP
Ngày 14/09/2017
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Nghị định số: 103/2017/NĐ-CP
Ngày 12/09/2017
Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Nghị định số: 102/2017/NĐ-CP
Ngày 01/09/2017
Chính phủ Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Nghị định số: 101/2017/NĐ-CP
Ngày 01/09/2017
Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số: 100/2017/NĐ-CP
Ngày 18/08/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Nghị định số: 99/2017/NĐ-CP
Ngày 18/08/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Nghị định số: 98/2017/NĐ-CP
Ngày 18/08/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Nghị định số: 37/2017/QĐ-TTg
Ngày 17/08/2017
Chính phủ Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
Nghị định số: 96/2017/NĐ-CP
Ngày 16/08/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Nghị định số: 95/2017/NĐ-CP
Ngày 16/08/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định số: 94/2017/NĐ-CP
Ngày 10/08/2017
Chính phủ Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Nghị định số: 93/2017/NĐ-CP
Ngày 07/08/2017
Chính phủ Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
Nghị định số: 92/2017/NĐ-CP
Ngày 07/08/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tư số: 79/2017/TT-BTC
Ngày 02/08/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung tiết bl Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tu số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều cửa Luật Quản lý thuế
Thông tư số: 75/2017/TT-BTC
Ngày 21/07/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu* số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối vói dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
Thông tư số: 72/2017/TT-BTC
Ngày 17/07/2017
Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Nghị định số: 91/2017/NĐ-CP
Ngày 31/07/2017
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Nghị định số: 90/2017/NĐ-CP
Ngày 31/07/2017
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Nghị định số: 89/2017/NĐ-CP
Ngày 29/07/2017
Chính phủ Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng
Quyết định số: 36/2017/QĐ-TTg
Ngày 29/07/2017
Chính phủ Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Nghị định số: 88/2017/NĐ-CP
Ngày 27/07/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số: 87/2017/NĐ-CP
Ngày 26/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Quyết định số: 86/2017/NĐ-CP
Ngày 25/07/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số: 35/2017/QĐ-TTg
Ngày 25/07/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Quyết định số: 33/2017/QĐ-TTg
Ngày 25/07/2017
Chính phủ Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến
Nghị định số: 32/2017/QĐ-TTg
Ngày 20/07/2017
Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
3
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 0273 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by