Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tài chính - Ngân sách
Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước.  (26/05/2017 )
Trong 03 ngày 22-24/5/2017, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính - ngân sách cho Chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và đơn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015  (22/01/2017 )
Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020  (18/01/2017 )
Về việc hạch toán các khoản thu trên địa bàn năm 2017  (18/01/2017 )
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Nghị định số: 06/2018/NĐ-CP
Ngày 05/01/2018
Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Nghị định số: 05/2018/NĐ-CP
Ngày 05/01/2018
Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Nghị định số: 04/2018/NĐ-CP
Ngày 04/01/2018
Chính phủ Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Nghị định số: 03/2018/NĐ-CP
Ngày 04/01/2018
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghị định số: 02/2018/NĐ-CP
Ngày 04/01/2018
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
Nghị định số: 01/2018/NĐ-CP
Ngày 03/01/2018
Chính phủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Nghị định số: 163/2017/NĐ-CP
Ngày 31/12/2017
Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP
Ngày 30/12/2017
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Nghị định số: 161/2017/NĐ-CP
Ngày 29/12/2017
Chính phủ Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
Nghị định số: 160/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
Nghị định số: 159/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
Nghị định số: 158/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022
Nghị định số: 157/2017/QĐ-TTg
Ngày 27/12/2017
Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
Nghị định số: 156/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022
Nghị định số: 155/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
Nghị định số: 153/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022
Nghị định số: 152/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Nghị định số: 151/2017/NĐ-CP
Ngày 26/12/2017
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Nghị định số: 148/2017/NĐ-CP
Ngày 25/12/2017
Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Nghị định số: 147/2017/NĐ-CP
Ngày 25/12/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Quyết định số: 49/2017/QĐ-TTg
Ngày 21/12/2017
Chính phủ Về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí
Nghị định số: 146/2017/NĐ-CP
Ngày 15/12/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
Nghị định số: 142/2017/NĐ-CP
Ngày 11/12/2017
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định số: 141/2017/NĐ-CP
Ngày 07/12/2017
Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Nghị định số: 140/2017/NĐ-CP
Ngày 05/12/2017
Chính phủ Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Nghị định số: 139/2017/NĐ-CP
Ngày 27/11/2017
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
Thông tư số: 121/2017/TT-BTC
Ngày 15/11/2017
Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mói, đô thị văn minh"
Quyết định số: 46/2017/QĐ-TTg
Ngày 24/11/2017
Chính phủ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Quyết định số: 45/2017/QĐ-TTg
Ngày 16/11/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
Nghị định số: 126/2017/NĐ-CP
Ngày 16/11/2017
Chính phủ Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
Nghị định số: 124/2017/NĐ-CP
Ngày 15/11/2017
Chính phủ Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Nghị định số: 123/2017/NĐ-CP
Ngày 14/11/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định số: 122/2017/NĐ-CP
Ngày 13/11/2017
Chính phủ Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Nghị định số: 121/2017/NĐ-CP
Ngày 06/11/2017
Chính phủ Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Nghị định số: 120/2017/NĐ-CP
Ngày 06/11/2017
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Nghị định số: 119/2017/NĐ-CP
Ngày 01/11/2017
Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Nghị định số: 118/2017/NĐ-CP
Ngày 26/10/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
Nghị định số: 117/2017/NĐ-CP
Ngày 19/10/2017
Chính phủ Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
Thông tư số: 96/2017/TT-BTC
Ngày 27/09/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tàỉ chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nghị định số: 116/2017/NĐ-CP
Ngày 17/10/2017
Chính phủ Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
Quyết định số: 44/2017/QĐ-TTg
Ngày 17/10/2017
Chính phủ Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Nghị định số: 115/2017/NĐ-CP
Ngày 16/10/2017
Chính phủ Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.
Nghị định số: 114/2017/NĐ-CP
Ngày 09/10/2017
Chính phủ Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
Nghị định số: 113/2017/NĐ-CP
Ngày 09/10/2017
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Nghị định số: 111/2017/NĐ-CP
Ngày 05/10/2017
Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Nghị định số: 110/2017/NĐ-CP
Ngày 04/10/2017
Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số: 43/2017/QĐ-TTg
Ngày 29/09/2017
Chính phủ Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
Quyết định số: 42/2017/QĐ-TTg
Ngày 20/09/2017
Chính phủ ửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Nghị định số: 109/2017/NĐ-CP
Ngày 21/09/2017
Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Nghị định số: 107/2017/NĐ-CP
Ngày 15/09/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
7
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by