Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Quyết định số: 20/2018/QĐ-UBND tỉnh
Ngày 22/12/2018
UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Quyết định số: 20/2018/QĐ-UBND tỉnh
Ngày 22/12/2018
UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thông tư số: 121/2018/TT-BTC
Ngày 12/12/2018
Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hỉện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thông tư số: 120/2018/TT-BTC
Ngày 10/12/2018
Bộ Tài chính Quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đốỉ tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Nghị quyết số: 02/2019/QĐ-TTg
Ngày 08/01/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Quyết định số: 01/2019/QĐ-TTg
Ngày 05/01/2019
Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
Nghị định số: 03/2019/NĐ-CP
Ngày 04/01/2019
Chính phủ Về hoạt động viễn thám
Nghị định số: 02/2019/NĐ-CP
Ngày 02/01/2019
Chính phủ Về phòng thủ dân sự
Nghị định số: 01/2019/NĐ-CP
Ngày 01/01/2019
Chính phủ Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Nghị định số: 168/2018/NĐ-CP
Ngày 28/12/2018
Chính phủ Về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
Nghị định số: 51/2018/QĐ-TTg
Ngày 25/12/2018
Chính phủ Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021
Nghị định số: 166/2018/NĐ-CP
Ngày 25/12/2018
Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Nghị định số: 165/2018/NĐ-CP
Ngày 24/12/2018
Chính phủ Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Nghị định số: 164/2018/NĐ-CP
Ngày 12/12/2018
Chính phủ Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
Quyết định số: 50/2018/QĐ-TTg
Ngày 13/12/2018
Chính phủ Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
Quyết định số: 49/2018/QĐ-TTg
Ngày 12/12/2018
Chính phủ Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Nghị định số: 163/2018/NĐ-CP
Ngày 04/12/2018
Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Nghị định số: 48/2018/QĐ-TTg
Ngày 28/11/2018
Chính phủ Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Nghị định số: 162/2018/NĐ-CP
Ngày 30/11/2018
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Nghị định số: 161/2018/NĐ-CP
Ngày 29/11/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số: 160/2018/NĐ-CP
Ngày 29/11/2018
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Nghị định số: 159/2018/NĐ-CP
Ngày 28/11/2018
Chính phủ Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Quyết định số: 47/2018/QĐ-TTg
Ngày 26/11/2018
Chính phủ Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP
Ngày 23/11/2018
Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nghị định số: 158/2018/NĐ-CP
Ngày 22/11/2018
Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Nghị định số: 156/2018/NĐ-CP
Ngày 16/11/2018
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Nghị định số: 154/2018/NĐ-CP
Ngày 09/11/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
Quyết định số: 45/2018/QĐ-TTg
Ngày 09/11/2018
Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Quyết định số: 44/2018/QĐ-TTg
Ngày 08/11/2018
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư số: 94/2018/TT-BTC
Ngày 05/10/2018
Bộ Tài chính Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP
Ngày 07/11/2018
Chính phủ Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Nghị định số: 152/2018/NĐ-CP
Ngày 07/11/2018
Chính phủ Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
Nghị định số: 151/2018/NĐ-CP
Ngày 07/11/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Nghị định số: 150/2018/NĐ-CP
Ngày 07/11/2018
Chính phủ Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Nghị định số: 149/2018/NĐ-CP
Ngày 07/11/2018
Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Quyết định số: 43/2018/QĐ-TTg
Ngày 01/11/2018
Chính phủ Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Thông tư số: 88/2018/TT-BTC
Ngày 28/09/2018
Bộ Tài chính Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
Thông tư số: 71/2018/TT-BTC
Ngày 10/08/2018
Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
Thông tư số: 63/2018/TT-BTC
Ngày 30/07/2018
Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản Iý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Thông tư số: 59/2018/TT-BTC
Ngày 16/07/2018
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Thông tư số: 58/2018/TT-BTC
Ngày 10/07/2018
Bộ Tài chính Hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo có đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh
Quyết định số: 42/2018/QĐ-TTg
Ngày 25/10/2018
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP
Ngày 24/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
Nghị định số: 147/2018/NĐ-CP
Ngày 24/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định số: 146/2018/NĐ-CP
Ngày 17/10/2018
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Thông tư số: 70/2018/TT-BTC
Ngày 08/08/2018
Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
Nghị định số: 145/2018/NĐ-CP
Ngày 16/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Nghị định số: 144/2018/NĐ-CP
Ngày 16/10/2018
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức
Nghị định số: 143/2018/NĐ-CP
Ngày 15/10/2018
Chính phủ Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số: 142/2018/NĐ-CP
Ngày 09/10/2018
Chính phủ Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
31
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by