KẾ HOẠCH SỐ 05 -KH/ĐU

Thứ Bảy, 18/1/2020 - 09:10 Đã xem: 274

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /