Xin ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Tư, 4/3/2020 - 09:14 Đã xem: 218

Dự Thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /