BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thứ Hai, 22/5/2023 - 14:13 Đã xem: 959

BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 44 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /