Thông tri Triệu tập đại hội tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, 7/5/2020 - 13:49 Đã xem: 3263

Thông tri Triệu tập đại hội tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tri Triệu tập đại hội tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /