Kế hoạch số 52-KH/HCTTKT

Thứ Hai, 20/4/2020 - 08:03 Đã xem: 283

Kế hoạch Công tác Hậu cần - Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch Công tác Hậu cần - Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /