Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Thứ Tư, 5/12/2018 - 06:06 Đã xem: 233

Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Từ ngày 04-06/12/2018, Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Sở Tài chính, kế toán các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn 

Ngày 21-6-2017, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2008; có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí tài sản; huy động, khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng phạm vi điều chỉnh bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các loại tài sản công theo quy định của Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các Luật có liên quan. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã bổ sung một số hình thức mới trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản công bao gồm: Mua sắm tập trung; khoán kinh phí sử dụng tài sản công; huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập; ghi giảm tài sản do nguyên nhân bất khả kháng…

Xuất phát từ tình hình trên, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo tư vấn Thăng Long tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Sở Tài chính, kế toán các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị các học viên được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 về phạm vi điều chỉnh; các quy định, nguyên tắc để áp dụng thống nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; vai trò của cơ quan quản lý tài sản công ở mỗi cấp; quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; chế độ quản lý tài sản công tại cơ quan Nhà nước; hạch toán kế toán tài sản công, chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng, cơ quan Việt Nam ở nước ngoài... và một số văn bản quy định chi tiết việc thi hành Luật; trao đổi, giải đáp các vướng mắc, khó khăn về nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu qủa; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý tài sản công, góp phần quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài sản công.


Phòng Quản lý Giá và Công sản 

Xem tin theo ngày:   / /