Tín hiệu tích cực trong thu ngân sách

Thứ Bảy, 8/6/2019 - 16:22 Đã xem: 150

Theo Cục Thuế tỉnh, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019 do UBND tỉnh giao là 1.980 tỷ đồng, trong đó cơ quan thuế trực tiếp thu là 1.900 tỷ đồng. Trong quý I-2019, số thu ngân sách do cơ quan thuế thu đạt hơn 430 tỷ đồng, đạt gần 22% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

 Cán bộ Cục Thuế tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thuế với phương châm bao quát, rà soát hết các nguồn thu để thu kịp thời; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa tối đa công tác khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hết quý I, một số khoản thu đạt cao là: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương gần 86 tỷ đồng. Nhiều khoản thu có số thu tăng so với năm 2018 là, thuế thu nhập cá nhân hơn 26 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 22,7%; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt hơn 38,3 tỷ đồng, đạt gần 62% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 133,2% so với cùng kỳ năm trước; lệ phí trước bạ đạt hơn 28,5 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 15% so với cùng kỳ năm trước...

Trọng tâm trong quý I, ngành Thuế đẩy mạnh thu thuế môn bài, hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế, triển khai thu các khoản về đất đai, đặc biệt thu nợ đọng thuế. Riêng thuế thu từ tiền sử dụng đất đạt hơn 38 tỷ đồng do thị trường đất đai có dấu hiệu sôi động trở lại.

Bên cạnh những khoản thu đạt khá thì vẫn còn một số khoản thu đang chững lại. Nợ đọng thuế vẫn luôn là vấn đề “nóng” trong quản lý thuế. Số nợ thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng cao trong tổng số nợ thuế. Nguyên nhân do công tác đôn đốc nợ thuế đối với nhóm này gặp nhiều khó khăn vì một số đơn vị xây dựng cơ bản chưa được giải ngân, hoặc một số đơn vị thi công chậm tiến độ... Vì vậy, để xử lý nợ đọng thuế, Cục Thuế tỉnh thành lập tổ chỉ đạo chống thất thu và xử lý nợ đọng; chỉ đạo và áp dụng quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ như đình chỉ hóa đơn, cưỡng chế qua tài khoản, thu qua người thứ 3...

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC, ngày 15-10-2018 của Bộ Tài chính và Công văn số 4080/TCT-QLN, ngày 19-10-2018 của Tổng Cục Thuế về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, Cục Thuế tỉnh đã tổng hợp danh sách hơn 2.300 người nợ thuế không còn khả năng thu hồi với tổng số tiền nợ thuế là hơn 53 tỷ đồng gửi về Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để có phương án xử lý.

Ông Lê Mạnh Hải, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, căn cứ nhiệm vụ thu năm 2019 và kết quả đạt được của quý I, trong quý II Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thuế trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản, kinh doanh xăng dầu nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước; tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh để phối hợp kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách Nhà nước…

Bài, ảnh: Hải Hương

Xem tin theo ngày:   / /