Thông báo về việc Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản tập trung trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản ngoài dự toán được giao đầu năm (nếu có).

Thứ Tư, 2/10/2019 - 17:13 Đã xem: 433

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /