Về việc xin ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Sáu, 18/10/2019 - 13:48 Đã xem: 213

Về việc xin ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức các hội thi, công thi sáng kiến tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /