Ngành Tài chính 75 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ Sáu, 28/8/2020 - 09:22 Đã xem: 1636

Ngày 28-8-1945, ngành Tài chính Việt Nam ra đời với nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực vừa duy trì bộ máy Nhà nước vừa phục vụ sản xuất, chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, nhân viên ngành Tài chính tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế phục vụ cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần đưa Tuyên Quang phát triển.

Từ khi thành lập cho đến nay, ngành Tài chính Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển, đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo các nhu cầu tài chính cho Nhà nước và nhân dân giành thắng lợi hoàn toàn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.


Lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi với cán bộ, nhân viên về nghiệp vụ tài chính ngân sách. Ảnh: Thành Thanh

Bước vào thời kỳ hội nhập, trước những yêu cầu, thách thức mới song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh... kinh tế - xã hội tỉnh ta vẫn có bước tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt... Đóng góp vào thành tựu ấy có một phần quan trọng của công tác quản lý, điều hành ngân sách, tạo động lực để các mục tiêu kinh tế - xã hội phát triển. Hàng năm, trong dự toán ngân sách địa phương, ngành Tài chính đã chủ động đề xuất với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện vốn khuyến nông, khuyến công, khuyến thương, đầu tư vốn xây dựng các khu công nghiệp...

Bên cạnh đó, toàn ngành còn triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả và triệt để mọi nguồn thu trên địa bàn. Chính vì thế, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh không ngừng tăng trưởng qua các năm. Nếu như năm 2011, tổng thu NSNN là 875 tỷ đồng, đến năm 2015 là 1.433 tỷ đồng, kết thúc năm 2019 là 2.164 tỷ đồng. Số thu ngân sách năm 2019 tăng 2,47 lần so với năm 2011. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2011 là 5.207 tỷ đồng, năm 2019 là 8.366 tỷ đồng. Hết tháng 7-2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.120 tỷ đồng, chi thường xuyên đạt hơn 2.700 tỷ đồng; dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Ngành ngân hàng thực hiện hỗ trợ cho trên 1.600 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số dư nợ hơn 2.600 tỷ đồng. Bằng các giải pháp đồng bộ, ngành Tài chính Tuyên Quang góp phần thúc đẩy nền kinh tế trên địa bàn tỉnh phát triển.


Cán bộ Sở Tài chính ứng dụng Công nghệ thông tin trong công việc. Ảnh: K.T

Trong những năm qua, ngành Tài chính Tuyên Quang đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, bảo đảm cân đối và ổn định. Thực hiện có hiệu quả những cơ chế chính sách về tài chính, giá cả, nhằm tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển bền vững. Tranh thủ các nguồn vốn trung ương, địa phương để tập trung cho chương trình cứng hóa đường bê tông, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trồng rừng, xây dựng các công trình giao thông, quảng trường, cùng nhiều công trình phúc lợi xã hội khác.

Ngoài ra, ngành Tài chính còn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều cơ chế chính sách về tài chính, giá cả phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất; phối hợp với các ngành thực hiện cơ chế khoán, định mức chi cho các ngành, lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, dạy nghề cho nông dân; chính sách hỗ trợ mua máy nông nghiệp, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phòng chống dịch bệnh; chính sách huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; cơ chế hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng nông thôn mới...

Những kết quả đó thể hiện truyền thống đoàn kết, sáng tạo, bền bỉ vượt khó của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính Tuyên Quang. Mục tiêu đến năm 2020, ngành Tài chính Tuyên Quang phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2.300 tỷ đồng. Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tập trung khai thác mọi nguồn lực đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phục vụ đắc lực, có hiệu quả cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

75 năm - một chặng đường vẻ vang và rất đỗi tự hào, chứng minh cho quá trình phần đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đồng hành cùng truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc. Vinh dự và trách nhiệm, thời cơ và thách thức đan xen nhưng các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tài chính Tuyên Quang luôn đoàn kết, trung thực, tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiến nhanh trên con đường hội nhập và phát triển bền vững, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/

Xem tin theo ngày:   / /