Thông báo hợp nhất, giải thể, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, 30/12/2020 - 16:27 Đã xem: 139

Thông báo hợp nhất, giải thể, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Thông báo hợp nhất, giải thể, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /