Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Thứ Sáu, 7/5/2021 - 19:48 Đã xem: 490

Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /