Đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giai đoạn 2022 - 2025

Chủ nhật, 6/6/2021 - 20:07 Đã xem: 1411

Sở Tài chính trân trọng xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giai đoạn 2022 - 2025

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 29 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /