Đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, 8/6/2021 - 15:30 Đã xem: 611

Xin ý kiến các cơ quan, ban, ngành vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân tỉnh Tuyên Quang ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  
Xem tin theo ngày:   / /