Đăng tải và xin ý kiến vào Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Ba, 8/6/2021 - 15:30 Đã xem: 1230

Xin ý kiến các cơ quan, ban, ngành vào Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định mức trích kinh phí, nội dung và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 41 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /