Dự thảo Quyết định QPPL Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đạt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, 15/6/2021 - 19:50 Đã xem: 2641

Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đạt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đạt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  
Xem tin theo ngày:   / /