Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Thứ 6, ngày 4 tháng 1 năm 2019 - 10:35
Ngày 3/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; các đơn vị dự toán, các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.
 
Năm 2018, các chỉ tiêu cơ bản của tỉnh đạt và vượt kế hoạch: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 8,04%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.500 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp 107%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.896,9 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng trên 4%; trồng mới 11.599 ha rừng tập trung; đến hết năm 2018, có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được chú trọng, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 97,4%; tiếp tục thực hiện sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe được quan tâm, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được tăng cường. Tiếp tục thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện bảo đảm và kịp thời; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 33%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,38%. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, năm 2019, tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng trên 8,01%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.080 tỷ đồng; trồng mới 10.500 ha rừng; giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 104 triệu USD; thu hút trên 1.866 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch trên 1.702 tỷ đồng; tạo việc làm trên 20.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,38%...

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Các ý kiến thảo luận cũng tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh; cải tạo, nâng cấp một số quốc lộ, nâng cấp đường tỉnh lên quốc lộ; tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp; xúc tiến đầu tư đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch; quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ đối với các xã dự kiến sáp nhập về thành phố Tuyên Quang; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh; thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm “nước rút” trong việc hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện đồng bộ những chủ trương, giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt còn thấp, chỉ tiêu quan trọng. Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 được giao, yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc, với tinh thần là chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu thực hiện của từng ngành, địa phương phải cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp theo Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa 12), Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để quyết tâm thực hiện các chủ trương của cấp ủy, các cơ chế, chính sách và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và tiếp thu, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thu hút mọi nguồn lực, phân bổ sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phục vụ cho đầu tư phát triển, bảo đảm có trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí, không hiệu quả. Tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời thực hiện các chương trình, dự án ngay từ đầu năm. Trong thu hút đầu tư cần lựa chọn các dự án có chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, ưu tiên các dự án có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, một yêu cầu rất quan trọng là phải làm thật tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, đề ra giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kể cả thực hiện kiểm tra “cách cấp”; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tập trung vào những vấn đề dư luận bức xúc, xã hội quan tâm, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực....

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện, tập trung vào đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả thực chất. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Giải quyết khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành ở cấp cơ sở, như: công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý địa bàn. Trong quá trình điều hành, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, nội dung nào thuộc thẩm quyền, thì giải quyết kịp thời, không chờ đợi. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, thì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất ngay với UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. Trong trường hợp, cần giải quyết ngay, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ kiểm tra thực tế để xem xét quyết định. Củng cố hệ thống thông tin, báo cáo; nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, dự báo phục vụ quản lý, điều hành; các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức tốt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Chủ động phương án, tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tích cực thu hút đầu tư dự án công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu xây dựng... Hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa có tính chất quyết định trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, tập trung phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Triển khai xây dựng Quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật quy hoạch. Khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm hoàn thành và vượt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Quản lý, sử dụng ngân sách bảo đảm tiến độ, nội dung chi theo dự toán được giao; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước gắn với huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập... Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát tinh gọn bộ máy của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý đối với dịp Tết này, các cấp, ngành cần bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, không để thiếu hàng sốt giá; tập trung chăm lo Tết cho người dân, nhất là lo cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, lưu ý về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.
 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Lượt xem: 300 views  
 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
16
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by