Hướng dẫn số 54 -HD/BTGTU ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

Thứ Năm, 30/6/2022 - 17:29 Đã xem: 204

Hướng dẫn số 54 -HD/BTGTU ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

Hướng dẫn số 54 -HD/BTGTU ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /