Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU ngày 19/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/2012 - 07/8/2022).

Thứ Tư, 20/7/2022 - 00:30 Đã xem: 109

Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU ngày 19/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/2012 - 07/8/2022).

Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU ngày 19/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/2012 - 07/8/2022).

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /