Thông báo công khai kết quả lựa chọn để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, 28/3/2023 - 07:35 Đã xem: 338

Thông báo công khai kết quả lựa chọn để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai kết quả lựa chọn để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 44 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /